TenneT publiceert online kaart met beschikbare capaciteit op hoogspanningsnet

| 24 september 2021
TenneT publiceert online kaart met beschikbare capaciteit op hoogspanningsnet

Bron: TenneT

TenneT heeft op haar website een kaart gepubliceerd waarmee zonneparken, windparken en regionale netbeheerders direct inzicht kunnen krijgen in waar en hoeveel capaciteit er beschikbaar is op de hoogspanningsstations.

Vanwege de snelle groei van duurzame energieopwekking in de afgelopen jaren is er een grote vraag naar een aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT om stroom in te voeden. Hierdoor is in een aantal regio’s de maximale transportcapaciteit bereikt.

Op de online kaart laat TenneT kunnen initiatiefnemers voor duurzame productie en regionale netbeheerders direct inzicht krijgen in de beschikbare capaciteit van het hoogspanningsnetwerk. Wanneer een station groen is gekleurd, is er ruimte voor aansluiting. Dan kan het gevraagde transport worden gefaciliteerd. Als een station rood kleurt, dan is er op dat moment geen transportcapaciteit beschikbaar. Wanneer een station blauw kleurt, loopt er nog een onderzoek naar de mogelijkheden voor het toepassen van een congestiemanagement. 

Op dit moment is er op de huidige kaart sprake van een groot aantal blauwe gebieden. In deze, veelal landelijke, regio’s zijn in de afgelopen periode door een snelle groei van duurzame productie veel aanvragen gedaan voor een aansluiting op het net. Hierdoor onderzoekt TenneT of er op die locaties nog extra mogelijkheden zijn voor het beschikbaar stellen van aansluitcapaciteit door middel van het toepassen van congestiemanagement.

Update om de drie maanden

Iedere drie maanden wordt de kaart aangepast naar nieuwe veranderingen. De kaart kan veranderen door bijvoorbeeld uitbreiding van infrastructuur waardoor extra capaciteit beschikbaar is of omdat door nieuwe aanvragen een station de maximale capaciteit heeft bereikt. 

De komende periode wil TenneT de kaart verder uitbreiden door de doorlooptijden van de capaciteitsuitbreidingen te verwerken. Daarmee wordt inzichtelijk wanneer er in een regio extra transportcapaciteit beschikbaar komt. Daarnaast is er ook de ambitie om het landelijke 220/380kV-net op te nemen in de kaart. Deze informatie is nu nog niet opgenomen omdat vrijwel nooit direct op dit spanningsniveau, duurzame productie is aangesloten. Bron: TenneT

Tags: , , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.