Voorbereidende werkzaamheden voor aansluiting Hollandse Kust (west Beta) van start

| 24 augustus 2023

Aannemer NRG gaat maandag op het Vliegerpad in Velsen van start met de voorbereidende werkzaamheden voor de aansluiting van Hollandse Kust (west Beta) voor netbeheerder TenneT.

Boormachine van aannemer NRG die gebruikt gaat worden voor het maken van de ondergronds gestuurde boringen Bron: TenneT

Dit windpark Hollandse Kust (west Beta) komt op 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee te staan. De elektriciteitskabels die straks de groene stroom transporteren, komen via het strand van Velsen aan land. Om de boringen onder de duinen door veilig te kunnen uitvoeren, gaat aannemer NRG zo vroeg mogelijk in het stormseizoen van start.

Voor de boringen onder de duinen door wordt zowel op het strand van Velsen, als in de Beeldentuin Een Zee van Staal een werkterrein ingericht. Op beide terreinen komt een boormachine te staan die GPS-gestuurd ondergronds naar elkaar toe boren. Voordat beide werkterreinen kunnen worden ingericht, maakt NRG het Vliegerpad om te beginnen klaar voor de aanvoer van het materieel.

“Al het transport voor de aanvoer van het materieel naar het strand loopt via het terrein van Tata Steel, vervolgens een stukje Reyndersweg en het laatste stuk over het Vliegerpad”, zo laat Patrick Bakelaar als omgevingsmanager voor NRG weten. “Op het deel van het Vliegerpad dat we nodig hebben verwijderen we de stelcon-platen en brengen we in overleg met de gemeente Velsen tijdelijk een puinverharding aan.”

De parkeerplaats bij het Vliegerpad wordt tijdens de werkzaamheden in de loop van de komende weken afgesloten tot en met het najaar van 2024. Het terrein wordt gebruikt als op- en overslagplaats. “De strandafgang blijft echter gewoon open voor de strandbezoekers. In overleg met de gemeente Velsen worden de twee invalideparkeerplaatsen tijdelijk langs de Reyndersweg ingericht.”

Bron: TenneT

Inrichting werkterreinen

Vervolgens worden de beide werkterreinen aan weerszijden van de duinen vanaf september ingericht. Werkterrein 1 (WKT1) wordt gerealiseerd op het strand van Velsen en werkterrein 2 (WKT2) ligt in de Beeldentuin een Zee van Staal aan de andere kant van de duinen. Een derde werkterrein (WKT3) komt op het terrein van Tata Steel en een vierde ( WKT4) binnen de hekken van het transformatorstation aan de Zeestraat.

Tijdelijk zandkasteel

Net als voor de aanlanding van de zeekabels voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) bij Heemskerk, maakt aannemer NRG een verhoogd werkterrein op het strand van Velsen. Bakelaar: “Dit is nodig om het hoogteverschil aan weerszijden van de duinen op te heffen met het oog op de boringen. Omdat het nu niet om vier, maar om twee zeekabels gaat wordt het tijdelijke ‘zandkasteel’ op het strand van Velsen minder groot.” Het zand hiervoor wordt verderop gewonnen bij Zuiderbad en met dumptrucks vervoerd naar de site.

Afstemming

Zowel de werkplannen als de planning zijn volgens Bakelaar in goede afstemming met de omgeving, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Velsen tot stand gekomen. “In samenwerking met TenneT hebben we eerder dit jaar informatiebijeenkomsten gehouden en ook hebben de strandhuiseigenaren al een toelichtingsbrief met een brochure over de werkzaamheden ontvangen.” Volgens Manon Raats, stakeholdermanager bij TenneT valt deze brief ook in Wijk aan Zee één dezer dagen op de mat.  Geinteresseerden kunnen de activiteiten volgen in de gratis te downloaden TenneT BouwApp of kunnen terecht bij het informatiecentrum aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee.

Tags: , , ,

Category: Netaansluiting, Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.