Windenergie goed voor 40% van de totale hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2020

| 24 februari 2021

In 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 31 miljard kilowattuur (kWh). Dit is een stijging van 40 % ten opzichte van 2019. Van de totaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit werd met windturbines het grootste deel opgewekt, 45 %. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor Statistieken (CBS) over hernieuwbare elektriciteit.

Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam vorig jaar iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem. Een jaar eerder was dat nog 18 procent. In 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 31 miljard kilowattuur (kWh). Het jaar daarvoor was dit nog 22 miljard kWh.

Windenergie grootste aandeel
Van de totaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit werd met windturbines het grootste deel opgewekt, 45 %, met biomassa 29 % en met zonnepanelen 26 %. De productie uit windenergie zag dat zelfde jaar een stijging van 29%: van 3,1 kWh (2019) naar 13,9 miljard kWh. Het gereedkomen van de Borssele 1&2 (Ørsted) en Borssele III & IV (Blauwwind) offshore windprojecten voor de Zeeuwse kust droeg hier een grote bijdrage aan. Door deze projecten steeg het opgestelde vermogen op zee van ongeveer duizend megawatt eind 2019 naar 2.500 megawatt een jaar later. Op land nam het geïnstalleerd windvermogen toe met bijna 600 megawatt naar 4.100 megawatt eind 2020.

Bron: CBS

Zon en Biomassa
De productie van stroom uit zonnepanelen is in 2020 met meer dan de helft toegenomen, van 5,3 miljard kWh in 2019 naar 8,1 miljard kWh vorig jaar. De stijging houdt direct verband met de forse toename van de opgestelde capaciteit. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2020 met ruim 3 duizend megawatt gegroeid en werd eind vorig jaar geraamd op iets meer dan 10 duizend megawatt.

De productie van elektriciteit uit biomassa groeide van 6,0 miljard kWh in 2019 naar 9,0 miljard kWh in 2020, een stijging van 49 procent. Elektriciteit uit biomassa wordt gemaakt door afvalverbrandingsinstallaties door het (mee)stoken van biomassa in kolencentrales en in warmtekrachtinstallaties en door installaties op biogas. Bron: CBS

Tags: , , , , , , ,

Category: Cijfers - Prognoses - Potentie, Groene energie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.