Windenergie grootste stroomproducent 2009

| 24 februari 2010

Ondanks een erg laag windaanbod in 2009 (90 % van normaal) nam de stroomproductie van windturbines in 2009 toe met 7,7% naar 4,589 miljard kWh. Daarvan werd 735 miljoen kWh (16%) geproduceerd door de twee windparken op de Noordzee.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS over de duurzame stroomproductie 2009. In 2008 werd 4,260 miljard kWh windstroom geproduceerd, waarvan 596 miljoen op de Noordzee (windex 104%). Het aandeel windenergie in de stroomvraag steeg van 3,6% in 2008 naar 4,0 % in 2009. Bij een normaal windaanbod van 100% zou dat 4,5% zijn geweest.

De toename van de windstroomproductie t.o.v. 2008 wordt bijna uitsluitend veroorzaakt doordat nieuwe projecten in 2008 nu het hele jaar in bedrijf waren. In 2009 is het vermogen slechts met netto 5 MW toegenomen (zie actuele statistieken).

Windenergie leverde 45% van de totale duurzame stroom, waarvan het aandeel in de vraag in 2009 steeg naar 8,9%. (Duitsland was 16,1%, V.S. was 10,5%). In 2007 was dat 6% en in 2008 7,5%. De stijging van het percentage wordt voor 0,5 procentpunt veroorzaakt door een lager elektriciteitsverbruik (5% minder dan in 2008) en voor 1 procentpunt door de toename van de duurzame stroomproductie. Vooral de productie door middel van bijstook van afvalhout, huishoudelijk afval en mest in elektriciteitscentrales nam toe (+20%).


Persbericht Duurzame stroom-2009-CBS
Tabel windenergie per maand-CBS

Het aandeel duurzaam in de totale energievoorziening steeg van 3,4% in 2008 naar 4% in 2009. Het doel van de huidige regering (“Schoon en Zuinig”) is 20% duurzame energie in 2020. Zie: CBS-Duurzame energie 2009.

>> Waarom tobben over commentaar als een ander dat al deed? We citeren met instemming de opmerkingen van Peter Segaar op Polder-PV:

“Het blijft natuurlijk een erbarmelijk slechte prestatie voor een van de rijkste landen ter wereld. De stijging werd vooral veroorzaakt door windturbines die vóór de “SDE tijd” zijn neergezet (want realisatie van nieuwe windturbines onder de absurde SDE condities was zo’n beetje Dead As A Duck). En natuurlijk, door flinke meestokerij in zeer fossiele kolen- en gascentrales van alles wat dan maar “biomassa” mag heten, “want dan is het goed” (of zo). Als het dit jaar een slecht windjaar wordt, en er gaat iets mis in de biomassa bijstook (je weet maar nooit), gaan we die beruchte (miezerige) 9% in 2010 dus niet eens halen….”.

Er is nog aan toe te voegen dat de toename van de meestook vooral komt door lage biomassaprijzen in 2009 en dat die ook nog eens (dik) gesubsidieerd werd uit het MEP-tijdperk. De prijzen stijgen al weer en ook dat maakt het dus twijfelachtig of de 9% in 2010 gehaald wordt. Geen enkele reden voor minister Cramer om zichzelf een cijfer 9 te geven voor die 9%, zoals ze deed op: Joop-Groen. Want zoals Andre Wakker van ECN in een reactie opmerkte: die 9% heeft niets te maken met het beleid van B-IV maar het zijn de naweeën van B-III.

Category: Windenergie, Windmolens

Reacties zijn gesloten.