WindEurope Electric City 2021: hoe wind kan helpen bij de elektrificatie van vervoer, verwarming en industrie

| 24 november 2021

WindEurope Electric CityOp dinsdag 23 november is in het Bella Center in Kopenhagen, Denemarken, het jaarlijks evenement van WindEurope van start gegaan. De driedaagse conferentie en tentoonstelling met het thema ‘Electric City’, brengt 400 exposanten en meer dan 7.000 deelnemers samen om de rol van windenergie bij de elektrificatie van het toekomstig energiesysteem van Europa te gaan onderzoeken. 

Kroonprins Frederik van Denemarken opende het evenement en 10 Energieministers uit heel Europa nemen eraan deel. Nederlandse bedrijven waren goed vertegenwoordigd; in de Dutch Village paviljoen (37 bedrijven) en verspreid over de beurs.

Met het thema ‘’Electric City’’ wil WindEurope het gebruik van windenergie in alle sectoren van de Europese Economie bevorderen door nieuwe partnerschappen aan te gaan die verder reiken dan windenergie. Hernieuwbare energiebronnen zijn nu goed voor 38% van alle elektriciteit die in de EU wordt verbruikt, en dat percentage zal snel blijven stijgen. Maar elektriciteit maakt slechts een kwart uit van de energie die vandaag in Europa wordt verbruikt. 

Europa 

De EU wil daar verandering in brengen. De EU-commissie wil het aandeel van elektriciteit in de energiemix tegen 2050 verhogen tot 75% waarvan 57% van het energieverbruik rechtstreeks door elektriciteit wordt aangedreven. De rest, 18%, zou worden aangedreven door bronnen vanuit hernieuwbare waterstof en daarvan afgeleide producten.

In Europa zal de vraag naar elektriciteit sterk toenemen naarmate de overgang naar klimaatneutraliteit vordert. In de EU zal de vraag naar elektriciteit meer dan verdubbelen van 3.000 TWh vandaag tot 6.800 TWh tegen 2050. Windenergie zal een centrale rol spelen in deze overgang. Vandaag de dag is windenergie goed voor 16% van de Europese elektriciteitsmix. De EU wil dat dit 50% is tegen 2050. 

WindEurope

WindEurope heeft in een recent rapport aangetoond dat een energiesysteem waar elektrificatie gebaseerd is op hernieuwbare bronnen, als percentage van het BBP, niet meer zal kosten dan een energiesysteem dat gebaseerd is op fossiele brandstoffen. Daarnaast zullen de huidige externe kosten, met name de luchtverontreinigingen en effecten daarvan op het milieu en de volksgezondheid drastisch dalen.

“Dat is de focus van ons jaarlijkse WindEurope-evenement dat deze week plaatsvindt in Kopenhagen – hoe wind kan helpen bij de elektrificatie van vervoer, verwarming en industrie”, zegt WindEurope CEO Giles Dickson.

Om het energiesysteem in Europa te elektrificeren moet de EU haar windenergiecapaciteit verhogen tot 1.000 GW aan windenergie op land en 300 GW aan windenergie op zee tegen 2050. Dit staat tegenover een gecombineerd totaal van slechts 180 GW op dit moment. Dat betekent dat Europa elk jaar twee keer zoveel nieuwe windparken moet bouwen als vandaag. Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat vergunningsregels en -procedures voor nieuwe windparken worden vereenvoudigd. Daarnaast moet er gezorgd worden dat er voldoende personeel beschikbaar is voor vergunningverlenende autoriteiten. ‘’Europa zal zijn elektrificatie doelstellingen niet halen als het de vergunningverlening niet kan verbeteren’’, aldus WindEurope. 

Partners van het evenement zijn onder meer Eurelectric, Hydrogen Europe, de Europese vereniging voor elektromobiliteit (AVERE), de Europese warmtepompvereniging (epha) en de Europese vereniging voor de opslag van energie (EASE). Bron: WindEurope

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.