Windpark Oosterscheldekering officieel geopend

| 24 oktober 2022

© E-Connection

Op 20 oktober zijn in Zeeland de Windparken Oosterscheldekering geopend. In dit optimalisatieproject wekken nu 32 windturbines voldoende

De provinvie Zeeland had de Oosterscheldekering als concentratiegebied voor windenergie aangewezen. E-Connection heeft samen met de provincie, de gemeenten Veere en Schouwen-Duivenland, verschillende natuurorganisaties en Rijkswaterstaat bekeken wat er mogelijk was. Tussen 2020 en 2022 is door E-Connection op deze windrijke locatie diverse nieuwe windturbines gebouwd en zijn een aantal kleinere bestaande windturbines vervangen.

In eerste instantie stonden in dit gebied 24 windturbines die samen elektriciteit opwekten voor 70.000 huishoudens. Drie windturbines aan de vluchthaven zijn weggehaald en krijgen een nieuw leven in  Buonconvento in Italië.

Nu staan er op dezelfde locatie 32 windturbines die 500 miljoen KWh per jaar opwekken, het equivalent van het energiegebruik van 140.000 huishoudens. Dit is te vergelijken met 80% van de huishoudens in Zeeland. Een groot deel van de windturbines staan op strekdammen. De nieuwe windturbines hebben een maximale ashoogte van 136 meter. Voor een aantal windturbines moesten de strekdammen verbreed worden om de funderingen te kunnen plaatsen. Voor dit project is een combinatie van Vestas en Enercon windturbines gekozen. De windturbines zijn via ondergrondse kabels verbonden met het tussenstationop Neeltje Jans. De belangrijkste aannemers die naast de windturbineleveranciers betrokken zijn geweest bij het project zijn: Van Gelder, GMB, Business in Wind en Hitachi.

Rekening houden met de natuur

Omdat de Oosterscheldekering een unieke locatie moest tijdens de bouw continue rekening gehouden met de natuur. Zo moesten de bouwlocaties broedvrij gehouden worden, een alternatieve broedplaats voor de meeuwen gecreëerd worden en speciale broedstrandjes aangelegd worden voor de strandplevier, bontbekplevier, scholekster en dwergstern. Vanwege de aanwezigheid van zeehonden zijn de funderingspalen trillingsarm geboord.

Er zijn tevens maatregelen genomen om tijdens de operationele fase rekening te houden met de natuur. Sommige windturbines worden stilgezet tijdens vleermuisrijke periodes. Ook wordt een systeem geplaatst waarmee de nachtelijke rode lichten uitgaan als er geen vliegtuigen in de buurt zijn.

Ter gelegenheid van de opening is een film over de optimalisatie gemaakt.

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.