Plan: Vier gebieden Flevoland voor windturbines

| 25 september 2015

Op 15 september hebben GS van Flevoland en de colleges van B & W Dronten + Zeewolde een belangrijke voortgang geboekt in het opschalen en saneren van windturbines in de provincie. Op 21 oktober is het plan ter visie.  Belanghebbenden krijgen zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

In 4 deelgebieden leggen initiatiefnemers een samenhangend plan voor om een windpark te kunnen ontwikkelen. De deelgebieden Noord, Zuid, Oost en West (Lelystad, Dronten & Zeewolde) daar gaat het om. 

Kaders op het gebied van plaatsingszones, financiële participatie, sanering van oude molens, en gebiedsgebonden bijdrage. Als laatste geeft het Regioplan richtlijnen waaraan de projectvoering moet voldoen, zoals ruimte geven voor planparticipatie.

Het Ontwerp Regioplan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeentes Lelystad, Dronten en Zeewolde, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn betrokken. De gebiedsindeling en daarmee de haalbaarheid is getoetst bij de windverenigingen in het plangebied. Ook is vooroverleg geweest met belangengroeperingen en zijn de bewoners van het plangebied geïnformeerd tijdens drie inloopavonden.

De gemeente Zeewolde en de windvereniging in Zeewolde anticiperen op dit moment al op de inhoud van het Regioplan. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de windvereniging de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een windenergiepark. Hiervoor sloten ministerie, gemeente, provincie en de windvereniging in mei van dit jaar een intentieovereenkomst. Sindsdien is in dit deelgebied (zuid) voortgang geboekt.

In Lelystad vindt de besluitvorming over het Ontwerp Regioplan door het college in oktober plaats. Om de duurzaamheidsambitie – Lelystad in 2025 energieneutraal – te kunnen halen, onderzoekt Lelystad ook nog mogelijke andere gebieden voor windmolens, dan de gebieden die in het Ontwerp Regioplan genoemd worden. Lelystad wacht deze onderzoeken af voordat het college over het Ontwerp Regioplan besluit. Besluitvorming vindt ruim op tijd plaats voor de ter visie legging van het ontwerpplan.

sanering Flevoland

Bron: Weekblad Flevoland

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.