Ballast Nedam realiseert fundaties en aansluiting Windpark Maasvlakte 2

| 25 november 2021
Ballast Nedam gaat fundaties realiseren Windpark Maasvlakte 2

Bron: Ballast Nedam

Ballast Nedam gaat voor Windpark Maasvlakte 2 de turbinefundaties plaatsen, de parkbekabeling realiseren en de aansluiting met het transformatorhuis verzorgen. De ontwerp werkzaamheden zijn in volle gang en de start bouw staat begin 2022 gepland. Naar verwachting wordt het windpark eind 2022 in gebruik genomen.

In opdracht van Eneco realiseert Ballast Nedam de turbinefundaties op de zeewering van het Rotterdamse havengebied. Rijkswaterstaat is de opdrachtgever van het windpark en zal 25 jaar lang alle stroom afnemen. Het windpark is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijkvastgoedbedrijf en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Harde en zachte zeewering

Het park heeft 22 windturbines met een vermogen van 116,7 MW. Het is het grootste onshore windpark van Eneco waarmee jaarlijks naar verwachting ruim 400 GWh groene stroom zal worden opgewekt, dit is vergelijkbaar met het verbruik van 138.000 huishoudens. De windturbines worden samen met windturbine fabrikant Vestas gerealiseerd op zowel de harde als de zachte zeewering.

De harde zeewering bestaat uit een blokkendam en een dijk, waarbij de windturbines in de landzijde van de dijk worden geplaatst. Hier komen de eerste tien turbines te staan. De zachte zeewering bestaat uit strand en duinen, waarbij de overige twaalf turbines op het strand voor de duinen wordt geplaatst. De locaties maken het ontwerp en de bouw van het windpark uitdagend. Er moet rekening worden gehouden met waterveiligheid, de bereikbaarheid en de logistiek rondom de turbinelocaties. 

Primeur voor de windsector

Voor het plaatsen van de turbines op de harde zeewering is gekozen voor een betonnen fundering met een gewapende grondconstructie die tegen het dijklichaam wordt geplaatst. Op de zachte zeewering wordt gebruik gemaakt van een fundatie waarvoor Ballast Nedam haar monopaal oplossing inzet. Een beproefd offshore concept dat Ballast Nedam voor dit project heeft doorvertaald naar de realisatie van dergelijke fundaties op nearshore locaties.

Het is voor het eerst dat een monopaal de fundatie biedt op land voor een windturbine. Het is een gunstige constructie: het zorgt voor minder impact op de strandbodem en het heeft een slanker karakter waardoor ruimte beschikbaar blijft voor recreatie rondom de windturbines.  

Windplanblauw

In september van dit jaar werd ook bekend dat Ballast Nedam gecontracteerd is voor Windplanblauw in de noordwesthoek van de provincie Flevoland. Het gaat om de 24 windturbines in het IJsselmeer. Ballast Nedam is hier verantwoordelijk voor de kofferdamconstructies voor de turbinefundaties en de parkbekabeling en verzorgt de aansluiting met het onderstation.  Bron: Ballast Nedam

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.