Bezwaar tegen bestemmingsplan Windpark Jacobahaven afgewezen

| 25 november 2020

© E-Connection

Vandaag maakte de Raad van State bekend dat de bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de vervanging van drie windturbines in het huidige Windpark Jacobahaven op Noord-Beveland zijn afgewezen.

Ontwikkelaar E-Connection heeft het plan om de drie winturbines in Windpark Jacobahaven uit 2006 te vervangen. De huidige turbines zijn van het type Vestas V90 turbines van 3 MW met een tiphoogte van 123 meter. Het plan is om deze te vervangen door drie hogere windturbines met een maximale tiphoogte van 150 meter. Twee windturbines komen op precies dezelfde locatie als waar ze nu staan, één verschuift ongeveer 25 meter.  De nieuwe turbines zullen minimaal 4 MW aan capaciteit hebben. Daardoor zal de hoeveelheid duurzame elektriciteit die ze produceren minstens de helft hoger liggen dan nu. De elektriciteitsproductie stijgt van ongeveer 25 miljoen kWh per jaar nu naar minstens 38 miljoen kWh.

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekring
Het plan maakt deel uit van het project ‘Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering‘ dat is gericht op het optimaliseren van de windturbineparken bij de Oosterscheldekering. Deze locatie is in 2006 door de provincie Zeeland aangewezen als concentratielocatie voor windenergie.

Beroep
Het bestemmingsplan werd bij besluit van 31 oktober 2019 door de gemeenteraad van Noord-Beveland vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de hogere windturbines.

Ten zuidwesten van de turbines liggen de vakantieparken De Oude Banjaard en De Banjaard. Vereniging Communicatie Platform De Banjaard, enkele eigenaren van recreatiewoningen op deze parken en twee eigenaren van woningen in de omgeving zijn samen tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zij maken zich zorgen over hun woongenot en vrezen geluidsoverlast door de nieuwe, hogere windturbines. Verder vinden ze dat de gemeenteraad te weinig rekening heeft gehouden voor hun bezwaren.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.