Crisispakket met extra windpark op zee

| 25 maart 2009
Bron: Ministerie van Algemene Zaken

Vanmiddag presenteerde premier Balkenende het resultaat van de kabinetsonderhandelingen over de aanpak van de economische crisis. Van de voorgenomen 6 miljard aan investeringen wordt vanaf 2014 voor 15 jaar 160 miljoen per jaar gereserveerd voor 500 MW extra wind op zee, bovenop de al gereserveerde 450 MW. Bij de uit te schrijven tender eind dit jaar kan dus in totaal voor 950 MW toegezegd worden.

Brancheorganisatie NWEA zegt in een reactie dat hiermee slechts een beperkt deel van de beoogde 6.000 MW is gefinancierd en bepleit dat nog dit kabinet de volledige financiering van 6.000 MW zeker stelt.

Verder zal de financiering van de SDE gewijzigd worden:

“Om een schone en zuinige energievoorziening voor de toekomst veilig te stellen, zal de SDE in zijn huidige vorm blijven bestaan, maar zal deze ruimer en robuuster worden gefinancierd uit een opslag op het elektriciteitstarief. Zo wordt langjarige zekerheid gegeven over de beschikbaarheid van voldoende middelen om de ambitie van 20% duurzame energie in 2020 te realiseren. Bij de uiteindelijke vormgeving zullen de koopkrachteffecten en de budgettaire beheersbaarheid worden meegewogen. De vrijvallende middelen op de EZ-begroting worden aangewend voor lastenverlichting”. Meer details worden in het kabinetsstuk getiteld “Werken aan Toekomst”, een aanvulling op het regeerakkoord “Samen werken, samen Leven”, niet genoemd, ook niet wanneer de invoering is gepland.

Beide maatregelen voor windenergie hebben overigens de eerste jaren nauwelijks of geen effect op de economie of de Rijksbegroting. De windparken op zee worden op z’n vroegst pas over 5-6 jaar gebouwd en hebben pas dan subsidie nodig. De opmerking dat de vormgeving van de financiering zal afhangen van de effecten op koopkracht en de budgettaire beheersbaarheid doet het ergste vermoeden. Net als bij de SDE zullen er wel weer degelijke deksels op de te subsidiëren vermogens worden gezet. Minister van der Hoeven heeft niet voor niets keer op keer gezegd dat zij de financiering door een opslag op consumententarieven verwerpt vanwege de koopkrachteffecten.

Bij een bespreking in de Tweede Kamer op 7 april bleek dit inderdaad het geval: het hele SDE-systeem inclusief budgetplafonds blijft volgens de minister gehandhaafd, alleen de financiering wordt anders. Diederik Samsom las de tekst over de “langjarige zekerheid over de beschikbaarheid van voldoende middelen voor 20% duurzame energie” echter zo dat er vele miljarden bij zullen moeten komen.

Ministerie Algemene Zaken

 

Category: Windparken

Reacties zijn gesloten.