Denemarken zet in op versnelling investeringen in duurzame energieproductie

| 25 juni 2022

Een ruime meerderheid in het Deense parlement is overeengekomen dat Denemarken de verduurzaming van het energiesysteem moet versnellen. Onderdeel van de plannen is om tegen 2030 de productie van zonne- en windenergie op het land te verviervoudigen en offshore windenergie mogelijk te vervijfvoudigen.

De groene overgang is van cruciaal belang voor het klimaat en de onafhankelijkheid van Russische energie. De regering heeft de overeenkomst ondertekend met de Liberale Partij, de Conservatieve Volkspartij, de Deense Volkspartij, de Liberale Alliantie, de Alternatieve Partij en de Christen-Democraten.

De partijen zijn kadervoorwaarden overeengekomen die een verviervoudiging van de totale elektriciteitsproductie uit zonne-energie en windenergie aan land tegen 2030 mogelijk zullen maken. De partijen zijn ook overeengekomen om tegen 2030 4 gigawatt extra offshore windenergie te implementeren, wat zal betekenen dat Denemarken de productie van offshore windenergie in de komende 8 jaar kan vervijfvoudigen.

Viervoudiging productie wind en zon op land tegen 2030.

De partijen zijn het onder meer eens over:

 • De staat moet helpen om grote energieparken op land te realiseren
 • Het mogelijk maken van installaties voor hernieuwbare energie in landgoederenlandschappen
  Versterking van de lokale steun voor zonne- en windenergie-installaties
 • Een nieuwe pool ter ondersteuning van hernieuwbare energie op minder toegankelijke grond (bv. zonne-energie op daken)
 • Sneller en beter regelgevend werk
 • Versterkte richtsnoeren inzake milieubeoordelingen en natuurrichtlijnen
 • Betere gegevens voor ontwikkelaars en autoriteiten
 • Het net ondersteunen om bij te blijven

Vijfvoudige toename van offshore windenergie

Met de overeenkomst, zijn de partijen overeengekomen:

 •  de voorwaarde dat de offshore windparken tijdens hun levensduur geen negatieve belasting vormen voor de financiën van de staat
 • De specifieke locaties en de aanbestedingskaders voor de 4 GW zullen later worden vastgesteld
 • De parken zullen stroom kunnen leveren aan PtX-centrales, waardoor er mogelijk minder behoefte zal zijn aan uitbreiding van het net
 • De 4 GW offshore windenergie komt bovenop alle eerder overeengekomen offshore windontwikkeling, met inbegrip van de 2 GW offshore windenergie die onlangs is overeengekomen in de overeenkomst over de financieringswet voor 2022

Fysieke haalbaarheidsstudies zullen worden gestart van aantrekkelijke en grondig gescreende offshore windlocaties die plaats kunnen bieden aan ten minste 6 GW. Tegelijkertijd zal een begin worden gemaakt met een evaluatie van het vergunningsproces voor offshore windenergie en zal analytisch werk worden verricht om een model uit te werken voor de wijze waarop de Deense mariene land- en offshore windenergiebronnen op langere termijn zullen worden geëxploiteerd.

Daarnaast wil de overheid dat er ook meer groene warmte komt. Ongeveer 400.000 Deense huishoudens zijn momenteel afhankelijk van gas. De ambitie is dat al het gas in Denemarken tegen 2030 groen is en dat vanaf 2035 geen huizen meer met gas worden verwarmd. De instrumenten zijn een snellere uitrol van stadsverwarming, meer warmtepompen en meer biogas.

Bron: Deense Ministerie van Klimaat, Energie en Nutsbedrijven

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.