Europese Commissie neemt onmiddellijke maatregelen voor steun aan Europese windenergiesector

| 25 oktober 2023

Hoewel de windenergiesector een historisch Europees succesverhaal is, wordt zijn toekomstige groeipad op de proef gesteld door een bijzondere combinatie van uitdagingen. Om het EU-streefcijfer van ten minste 42,5 % hernieuwbare energie in 2030 met het doel om uiteindelijk 45 % te bereiken te halen, is onmiddellijke actie nodig. De Europese Commissie presenteerde daarom gisteren een actieplan voor windenergie in Europa.

Om de doelstelling van 2030 te halen is het nodig dat de geïnstalleerde windcapaciteit enorm stijgt van 204 GW in 2022 tot meer dan 500 GW in 2030.  Het toekomstige groeipad  van de windenergiesector wordt echter op de proef gesteld door een bijzondere combinatie van uitdagingen, waaronder ontoereikende en onzekere vraag, trage en complexe vergunningverlening, gebrek aan toegang tot grondstoffen, hoge inflatie en grondstofprijzen, het niet-ondersteunende opzet van nationale aanbestedingen, de toegenomen druk van internationale concurrenten en de risico’s omtrent de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten.

Hierdoor is onmiddellijke actie nodig. Daarom presenteert de Europese Commissie vandaag een actieplan voor windenergie in Europa om ervoor te zorgen dat de overgang naar schone energie hand in hand gaat met het concurrentievermogen van de industrie en dat windenergie een Europees succesverhaal blijft. Voorzitter Von der Leyen had dit plan vorige maand al aangekondigd in haar toespraak over de Staat van de Unie.

Het actieplan zal bijdragen tot het behoud van een gezonde en concurrerende toeleveringsketen voor windenergie, met een duidelijke en continue projectenpijplijn, het aantrekken van de nodige financiering en het concurreren op een gelijk speelveld wereldwijd. Het gaat vergezeld van een mededeling over de verwezenlijking van de ambities van de EU op het gebied van offshore energie, waaronder windenergie, als vervolg op de EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie die drie jaar geleden is aangenomen.

Een gemeenschappelijk Europees antwoord op een bijzondere combinatie van uitdagingen

Het actieplan bevat onmiddellijke maatregelen die de Commissie, de lidstaten en de sector gezamenlijk moeten nemen, voortbouwend op bestaand beleid en bestaande wetgeving en waarbij zij zich richten op zes hoofdgebieden: Snellere uitrol door meer voorspelbaarheid en snellere vergunningverlening, betere opzet van veilingen, een eerlijke en concurrerende internationale omgeving, toegang tot fianciering, vaardigheden en tenslotte, betrokkenheid van de industrie en toezeggingen van de lidstaten

Een nieuwe visie voor de snellere uitrol van offshore windenergie

Offshore windenergie zal de komende jaren naar verwachting een aanzienlijke bijdrage leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. Voortbouwend op de EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie van 2020 hebben de lidstaten onlangs ambitieuze nieuwe doelen voor de opwekking van hernieuwbare offshore energie tot 2050 afgesproken, met tussentijdse doelen voor 2030 en 2040, voor elk van de vijf zeebekkens in de EU.

In 2022 bedroeg de cumulatieve geïnstalleerde offshore-capaciteit in de EU-27 16,3 GW. Dit betekent dat we, om de kloof tussen de door de lidstaten toegezegde 111 GW en de capaciteit van 2022 te overbruggen, gemiddeld bijna 12 GW/jaar moeten installeren, d.w.z. 10 keer meer dan de 1,2 GW die vorig jaar nieuw geïnstalleerd is.

Daarom intensiveert de Commissie haar steun voor de sector hernieuwbare offshore energie door aanvullende maatregelen te nemen voor het versterken van de netwerkinfrastructuur en regionale samenwerking, versnellen van vergunningsverlening, zorgen voor geïntegreerde maritieme ruimtelijke ordening, versterken van de veerkracht van infrastructuur, ondersteunen van onderzoek en innovatie en ontwikkelen van toeleveringsketens en vaardigheden.

Achtergrond

Hernieuwbare energie is een essentieel onderdeel van het plan van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken in het kader van de Europese Green Deal, alsook van het REPowerEU-plan om energieonafhankelijk te worden en zo snel mogelijk een einde te maken aan de invoer van Russische fossiele brandstoffen. De EU heeft wetgevingsdoelstellingen vastgesteld voor een snellere uitrol van hernieuwbare energie door middel van de herziene richtlijn hernieuwbare energie in het kader van het “Fit for 55”-wetgevingspakket, en vergemakkelijkt dit met de herziene TEN-E-verordening ter versterking van het kader voor grensoverschrijdende projecten, waaronder offshore-elektriciteitsnetten. Bij de transitie naar een nettonuleconomie zal het concurrentievermogen van de EU sterk afhankelijk zijn van haar capaciteit om binnen de EU schone technologieën, waaronder onshore- en offshore-windenergie, te ontwikkelen en te produceren die deze transitie mogelijk maken. Eerder dit jaar heeft de Commissie het industrieel plan voor de Green Deal gepresenteerd en de verordening voor een nettonulindustrie en de verordening kritieke grondstoffen voorgesteld om de binnenlandse productiecapaciteit van nettonultechnologieën te ondersteunen. Lees hier het hele bericht.

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.