Fundaties voor Windpark Oeverwind gereed

| 25 juli 2023

De fundaties voor de twee windturbines van Windpark Oeverwind in recreatiegebied het Oeverbos langs het Scheur in Vlaardingen zijn gereed.

Bron: Lighthouse Projects

Vorige week werd de laatste fundatie gestort. Dit meldt Lighthouse Projects dat namens de opdrachtgevers, coöperaties Vlaardings Energie Collectief (VEC) en De Windvogel, het project-, contract en constructiemanagement verzorgt.

De fundaties zijn gebouwd door GMB. In mei werd de eerste paal geslagen. Nu de fundaties gereed zijn, kan worden begonnen met de opbouw en aansluiten van de windturbines. Het gaat om windturbines type Vestas V117 met elk met een ashoogte van 80 meter, een tiphoogte van 140 meter en een rotordiameter van 117 meter. Samen moeten deze windturbines straks rond 19.000 megawattuur per jaar aan duurzame elektriciteit opwekken.

Gedurende de opbouw van de windturbines is het bouwterrein afgesloten voor bezoekers. De aanvoer van de grote onderdelen van de turbines zijn nu in twee nachten van 22 – 23 augustus en van 24 – 25 augustus gepland, mits weersomstandigheden het toelaten. De werkzaamheden zullen naar verwachting in totaal circa vijf maanden in beslag nemen, melden de initiatiefnemers.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.