Wethouder Almere: Geen windmolens langs Gooimeer

| 25 juni 2014

De Almeerse Wethouder Henk Mulder ziet windmolens langs het Gooimeer niet meer zitten. Na een werkbezoek aan Huizen vindt dat de plannen niet moeten worden doorgezet omdat het een flinke inbreuk maakt op het uitzicht van die mensen. 

Het rijk heeft doelstellingen opgesteld die in 2025 moeten worden behaald. En Almere heeft zijn eigen doelstellingen geformuleerd. De stad moet in 2022 energieneutraal zijn. In Flevoland staat al veel windmolens die de komende jaren worden opgeschaald (minder molens maar met meer vermogen) En Mulder is van mening dat het naast de molens die in de Polder staan niet nodig is ook de stad vol te zetten met windmolens.

Volgens Mulder roept windenergie veel weerstand op en is het beter om te kijken naar andere duurzame vormen van energieopwekking. Hij denkt daarbij aan zonne-energie, warmte/koudeopslag en andere innovatieve vormen van energieopwekking. Die opstelling betekent een ommekeer, erkent de wethouder. ,,Het college gaat minder inzetten op windenergie”, aldus Mulder.De Almeerse wethouder heeft begrip voor de bezwaren van de tegenstanders van grote windmolens.

Langs de A27 en het Gooimeer zouden windmolens met een hoogte tot 200 meter komen. Ter vergelijking: de Domtoren in Utrecht is ‘slechts’ 112 meter. De nu veel kleinere windmolens langs de A27 hebben volgens Mulder al veel impact op het landschap. ,,Als je de polder inrijdt, is het een flinke kermis aan lampjes.” Hij toont zich daarom gevoelig voor de bezwaren van de inwoners van het Gooi die op de Gooimeerdijk uitkijken. Als het aan Mulder ligt, komen er daarom geen windmolens langs het Gooimeer. ,,Zolang ik wethouder ben, ga ik dat niet doen”, aldus Mulder.Toch doet Almere windenergie niet helemaal in de ban. Windmolens moeten energie en geen weerstand opwekken. Mulder wil windmolens wel toestaan op plekken waar bewoners deze graag willen. ,,In Oosterwold moeten mensen hun eigen energie gaan opwekken. Ik kan me voorstellen dat je daar de vrijheid geeft aan mensen”, zegt Mulder. Ook Filmwijk, waar bewoners de wijk energieneutraal willen maken, zou volgens de wethouder zo’n plek kunnen zijn.Mulder gaat zijn visie op windmolens in het college bespreken. Dan zal duidelijk worden waar wel windmolens in Almere mogen komen. De visie zal worden verwoord in een nota, die naar verwachting eind 2014 wordt gepresenteerd en besproken met de gemeenteraad.

WindturbineFrankrijk

Bron: Dichtbij.nl

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.