Hardewijk krijgt als eerste gemeente SDE++ toegekend voor windturbines

| 25 april 2021
Gemeente Hardewijk en Waterschap Vallei en Veluwe krijgen subsidie voor 3 windturbines op bedrijventerrein Lorentz

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe

De gemeente Harderwijk en waterschap Vallei en Veluwe hebben afgelopen week SDE++ subsidie toegekend gekregen voor de realisatie van drie windturbines op het industrieterrein Lorentz in Hardewijk. Hiermee heeft Harderwijk als eerste gemeente een SDE subsidie gekregen voor een windenergie project.

De gemeente Hardewijk en Waterschap Vallei en Veluwe hebben eind vorig jaar de aanvraag ingediend voor de SDE++ subsidieronde. Afgelopen week is deze toegekend. De instanties willen de eerste overheid zijn die zelf de windmolens bouwt en beheert. Zo zouden de opbrengsten ook voor de samenleving van de gemeente Harderwijk blijven. Dit zal waarschijnlijk gebeuren via een duurzaamheidsfonds maar hierover wordt nog verder onderzoek gedaan.

De 3 windturbines dragen bij aan de nationale duurzaamheidsdoelen maar ook aan de doelstellingen die de overheidsinstellingen zelf hebben gesteld. Zo wil de gemeente Harderwijk in 2031 de CO2-uitstoot met 45% verminderen ten opzichte van 2010. Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2030 minimaal 30% van de energievraag produceren uit zon, wind, water en bodem.

Windturbines van middelgroot formaat

Twee van de drie windturbines komen op grond van de gemeente Harderwijk in Lorentz haven en een windturbine op grond in eigendom van Waterschap Vallei en Veluwe. Het betreft windturbines van een middelgroot formaat. Hiermee valt het project in een bijzondere categorie windmolens tot 150 meter die onlangs door het Rijk is toegevoegd aan de subsidieregeling.

Wethouder Bert van Bijsteren: “Onze timing heeft goed uitgepakt, we zijn verheugd met deze toekenning. Het is tegelijkertijd ook een erkenning voor de kwaliteit van de projectontwikkeling, wat vertrouwen geeft in de laatste voorbereidingsfase voor de bouw van de windmolens.”

Patrick Gaynor, heemraad waterschap voegt toe: “De energietransitie is een enorme uitdaging. Bij verduurzaming van energie is een goede koppeling van vraag en aanbod essentieel. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen waterschap, gemeente, inwoners, bedrijven en netbeheerders. Die samenwerking vindt hier al volop plaats.”

De subsidie die verstrekt wordt door de Rijksoverheid zal ongeveer 8 tot 13 miljoen euro bedragen en de omvang is afhankelijk van de daadwerkelijke hoeveelheid opgewekte energie en de elektriciteitsprijs ontwikkeling. De subsidie draagt vooral bij in de kosten die niet op basis van marktprijzen afgedekt kunnen worden.

Tijdslijn

Voor het project wordt in de tweede helft van dit jaar de financieringsbeslissing genomen en vervolgens de definitieve turbinekeuze. Volgens de planning begint volgend jaar de bouw van de windturbines zodat deze in 2023 volledig in bedrijf gesteld worden. Bekijk ook video waarin Leon Pulles, projectleider windenergie meer achtergrondinformatie geeft over het project. Meer informatie windpark Lorentz, Leon Pulles (Energy Investment Management). Bron: Gemeente Hardewijk

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.