Ingenieurs in Energietransitie 2019: Op weg naar een duurzaam energielandschap

| 25 september 2019

Op 19 november organiseert Vakbladen.com, uitgever van Wind Energy Magazine, Windenergie-nieuws.nl en titels als Technisch Weekblad en Maritiem Nederland voor de tweede keer het congres Ingenieurs in Energietransitie, dit keer in stadion Galgenwaard in Utrecht. Tijdens dit event staan we stil bij de rol van ingenieurs en wetenschappers tijdens de energietransitie. Welke technologie gaat echt het verschil maken? Wat kun je als bedrijf doen om jouw business duurzamer te laten verlopen? En wat zijn de stappen op weg naar Groene waterstof?

Daarnaast gaan we ook in op de vraag hoe we overheden, burgers en bedrijven mee kunnen krijgen om in baanbrekende haalbare technische oplossingen te investeren.

Programma
Topsprekers zetten met boeiende cases de zaal aan het denken. Welke techniek staat centraal? Hoe krijg je alle stakeholders mee? Onder andere de volgende sprekers delen hun visie en gaan uitgebreid in op uw vragen:

Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Klimaatakkoord: Werk aan de winkel voor Ingenieurs
Waar kunnen Ingenieurs in Nederland snel mee aan de slag tegen de achtergrond van het klimaatbeleid in Nederland? De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het klimaatakkoord. NVDE-directeur Olof van der Gaag zal op eigen wijze kort en bondig ingaan op het energiebeleid in Nederland. Waar liggen de technische uitdagingen voor ingenieursbureaus? Welke expertise is er nodig om de doelen in het akkoord te halen? Wat kunt u bijdragen?

Ad Louter, voorzitter Nucleair Nederland & Algemeen Directeur Urenco Nederland

Nederland in energietransitie: alle vormen van energie doen mee
Als we in Nederland serieus aan de gang willen om CO2-emissies terug te dringen, moeten we alle CO2-arme opties open houden. Naast hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, is er behoefte aan een stabiele baseload. Kernenergie is hiervoor uitermate geschikt omdat het efficiënt, veilig en CO2-arm is. Leg alle CO2-arme bronnen langs dezelfde lat en creëer een bestendig beleid voor investeerders en burgers. Dan bewaken we onze energie-onafhankelijkheid, onze leveringszekerheid én reduceren we onze CO2-emissies.

Jasper Vis, North Sea Wind Power Hub, TenneT

Hoe sluiten 10 GW offshore wind aan?
In 2030 moet 70% van onze elektriciteitsvoorziening uit wind- en zonne-energie komen, een groot deel daarvan komt van offshore windparken. Hoe zorgen we voor een stabiele stroomvoorziening ondanks de afhankelijkheid van wind en zon? Hoe verbinden we verschillende offshore wind locaties met het netwerk op land en met elkaar? Volgens Jasper Vis is het bouwen van grote North Sea Wind Power Hubs voor de langere termijn een goede aanpak. Energie-eilanden in de Noordzee die grootschalige offshore windparken met elkaar verknopen en Noordwest Europa voorzien van groene stroom uit zee. Jasper Vis neemt u mee in TenneT’s werk aan het energiesysteem van de toekomst en de noodzaak om ingenieurs aan dit soort grote energieprojecten te laten werken.

Han Slootweg, directeur Assetmanagement bij Enexis Groep

Netverzwaring tijdens de energietransitie
Voor wat betreft de rol van de elektriciteitsnetten in de energietransitie is de eerste uitdaging om de bestaande capaciteit van het elektriciteitsnet optimaal te benutten en zoveel mogelijk duurzame elektriciteitsproductie op het netwerk aan te sluiten. Als de grenzen van het huidige net worden bereikt, dan moet dit worden verzwaard. Om het Klimaatakkoord te realiseren, is dat laatste van cruciaal belang. Maar Han Slootweg kijkt nog verder vooruit. Met name in de zomer zullen in een duurzaam systeem de elektriciteitsvraag en het aanbod niet in de pas lopen, en is er noodzaak om seizoenschommelingen op te vangen. Hoe gaan we ons elektriciteitsnetwerk op lange termijn integreren met warmtenetten en met het gasnetwerk?

Klik hier voor het hele programma!

Ingenieurs in Energietransitie

Wat: Congres over de rol van technici en wetenschappers tijdens de energietransitie
Wanneer: 19 november 2019
Tijd: van 11.00 tot 16.30 uur
Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht
Kosten: € 125,-

AANMELDEN voor Ingenieurs in Energietransitie

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.