Initiatiefnemers Windpark Papenslagweg vangen bot bij Provincie Gelderland

| 25 juni 2024

In maart hebben de initiatiefnemers van Windpark Papenslagweg bij de provincie Gelderland een principeverzoek ingediend om de procedure(s) voor het plan te starten. De provincie heeft per brief aangegeven dat zij dit nog niet zal doen.

De initiatiefnemers van het plan dat voorziet in 3 windturbines ten oosten van Exel, nabij de Papenslagweg, zijn Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het plan bevindt zich nog in de verkennende fase. Via het in maart ingediende principeverzoek, verzoeken de initiatiefnemers de provincie om als bevoegd gezag op korte termijn formeel te besluiten om de benodigde (planologische) procedure(s) voor Windpark Papenslagweg zo snel mogelijk te starten.

De provincie heeft hier onlangs in een brief een reactie op gegeven. In deze brief zou de provincie hebben aangegeven dat zij wil wachten op nieuwe landelijke normen voor windmolens, zo melden de initiatiefnemers op de projectwebsite. Tot die tijd worden geen vervolgstappen gezet door de provincie. Dit zou haaks staan op eerdere uitspraken van de gedeputeerde over Windpark Papenslagweg en hoe de provincie omgaat met andere vergelijkbare windprojecten. In januari van dit jaar zou de gedeputeerde nog in een brief aan de gemeente hebben gezegd dat wachten op landelijke normen niet nodig is. Ook zou dit besluit volgens de initiatiefnemers haaks staan op uitspraken van de Raad van State en de landelijke overheid dat er niet hoeft te worden gewacht op landelijke normen, maar dat er ook locatie specifieke normen voor een project kunnen worden opgesteld. Dat doet de provincie zelf ook bij enkele windparken in Gelderland.

Juridisch aanvechten van besluit provincie

De gemeente Lochem neemt ook geen besluit over Windpark Papenslagweg, dus dit betekent dat er voorlopig geen concrete stappen worden gezet voor het windpark. De initiatiefnemers beraden zich nu op vervolgstappen. Zij vinden de argumenten van de provincie niet voldoende. Bovendien heeft de provincie volgens hen op basis van regelgeving de plicht om het verzoek in behandeling te nemen. De initiatiefnemers zien voldoende aanknopingspunten om het besluit van de provincie juridisch aan te vechten. Zij beraden zich over de mogelijkheid en blijven ondertussen zich verder inzetten voor het windpark. Bron: windparkpapenslagweg.nl

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.