Installatie transformatoren in substation Windpark Fryslân

| 25 augustus 2020

© Windpark Fryslân Bron: LinkedIn

Vandaag worden de twee transformatoren in het transformatorstation van Windpark Fryslân in Breezanddijk geplaatst. Het station moet de stroom die door de toekomstige 89 windturbines in het windpark wordt opgewekt verzamelen en omzetten van middenspanning naar hoogspanning. In 2021 moet het windpark operationeel zijn.

De transformators zijn vandaag door transportbedrijf M.J. van Riel B.V. naar binnen gereden zo meldt Windpark Fryslân. Het transformatorstation is door Siemens Gas and Power gebouwd. De transformatoren gaan de stroom van middenspanning naar hoogspanning omzetten zodat deze via een 55 km kabelverbinding op het hoogspanningsnet van TenneT in Oudehaske opgenomen kan worden.

Bouwplanning
De initiatiefnemers melden dat de bouwactiviteiten in het IJsselmeer in de eerste week van september aanvangen. Er wordt begonnen met het heien van de fundatiepalen. Deze activiteiten zullen tot in januari doorlopen. Vanaf oktober worden de betonnen werkplatforms van elk 76.000 kg geïnstalleerd. In september komen de eerste 24 al per zeeschip naar Harlingen waar ze tijdelijk worden opgeslagen bij Kraanverhuur Transport Friesland. De platforms worden door Aarsleff in Polen gebouwd. Windpark Fryslan meldt dat de interne platforms al klaarstaan. Deze zijn door Bijlsma Constructies in Winsum gebouwd.

Tussen december en februari worden de stroomkabels tussen de windturbines en het transformatorstation gelegd. In totaal gaat het om een kabellengte van ongeveer 90 km.

In maart wordt naar verwachting een begin gemaakt met de opbouw van de turbines. In de aanloop van de bouw worden de onderdelen al in batches naar de opslaghavens gebracht. Zo kwam op 16 augustus al een eerste lading met 24 rotorbladen aan in de Alaskahaven in Amsterdam. Deze worden bij TMA Logistics opgeslagen. De rotorbladen zijn 63 m lang en wegen 19 ton per stuk. Ze zijn vervaardigd in een fabriek van Siemens Gamesa in Marokko. Later dit jaar worden deze naar Oude Zeug vervoerd om samengevoegd te worden met de naaf tot een volledige rotor.

Voor de installatie van de fundaties en turbines wordt gebruikt gemaakt van een drijvend werkplatform, of ook wel Soccer Pitch Ponton genoemd. Deze is door Van Oord, dat samen met partner Siemens Gamesa via het consortium Zuiderzeewind verantwoordelijk is voor de bouw van het windpark, en kraanspecialist Sarens ontworpen.

Op dinsdag 8 september organiseert Windpark Fryslân in Makkum een informatiebijeenkomst over de bouwwerkzaamheden.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.