MER ontwerp windpark Deil ter inzage

| 25 februari 2016

De gemeenten Geldermalsen & Neerijnen hebben de notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van windpark Deil in behandeling genomen. Betuwewind wil bij knooppunt Deil een windpark van 9-11 windturbines realiseren. Het MER ontwerp ligt ter inzage tot 31 maart. Beschreven wordt welke onderzoeken er worden gedaan voor de milieu-effectrapportage.

Gemeenten en ontwikkelaars (burgerwind-coöperatie Geldermalsen-Neerijnen) organiseren op 1- maart een inloopavond waar  geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de inhoud van de notitie en van de participatiemogelijkheden rond het windpark.

In de m.e.r. worden verschillende opstellingen met elkaar vergeleken op basis van een aantal milieueffecten zoals geluidhinder, slagschaduw, ecologische effecten, gevaar voor de omgeving etc. In de NRD wordt beschreven welke onderzoeken worden gedaan en welke gegevens daar uit komen en hoe die met elkaar vergeleken zullen worden. De NRD is dus erg bepalend voor de uitkomsten van de m.e.r.

Op de avond wordt er door de de deelnemers aan Betuwewind ook informatie gegeven over de participatiemogelijkheden in het project. Nu al staat de mogelijkheid open om lid te worden van de Burgerwindcoöperatie, mee te investeren in de ontwikkeling en deel te nemen aan overleg over hoe de ontwikkeling plaatsvindt en welke extra kansen in het gebied worden meegenomen en hoe daar een bijdrage aan te leveren.

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.