Mitsubishi en Chubu Electric Power ronden overname Eneco af

| 25 maart 2020

Het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power hebben vandaag de acquisitie van Eneco officieel afgerond. Dit meldt Eneco Group.

Alle 44 aandeelhoudende gemeentes (die samen 100% van de aandelen in handen hebben) hebben ingestemd met de voorgenomen verkoop. Met de goedkeuring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, de Belgische federaal minister van Energie en de mededingingsautoriteiten van Duitsland en de Europese Commissie is aan alle voorwaarden voldaan.

Eneco’s positie als geïntegreerd en onafhankelijk Nederlands energiebedrijf blijft onveranderd. Met het consortium als nieuwe aandeelhouder kan Eneco versneld haar duurzame strategie implementeren en verder internationaal uitbouwen. Deze strategie is gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten.

Met het afronden van de transactie wijzigt per vandaag de samenstelling van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen.

CEO Ruud Sondag treedt op eigen verzoek af als lid van de Raad van Bestuur. Het selectieproces van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe CEO van de organisatie bevindt zich in een vergevorderd stadium. De heer Hans Peters, de huidige Chief Customer Officer, treedt toe tot de Raad van Bestuur. Hij blijft verantwoordelijk voor alle klantgerichte zaken. De heer Hiroshi Sakuma treedt ook toe tot de Raad van Bestuur en zal, in de hoedanigheid van Chief Cooperation & International Officer, enerzijds verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op het gebied van strategie en anderzijds voor de uitbreiding van Eneco’s activiteiten naar internationale markten.

Ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) verandert. Mel Kroon wordt de nieuwe voorzitter van de RvC. Hij is de voormalige bestuursvoorzitter van TenneT en is actief betrokken geweest bij de energietransitie. Namens Mitsubishi Corporation nemen de heer Katsuya Nakanishi, de heer Yutaka Kashiwagi en de heer Haruhiko Sato zitting in de RvC, en de heer Takanori Shiozawa neemt zitting in de RvC namens Chubu Electric Power.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) draagt twee leden aan die bevoegd zijn om toezicht te houden op de uitvoering van de overeengekomen niet-financiële convenanten. De heer Michael Enthoven blijft aan als door de COR genomineerd lid van de RvC en er wordt gezocht naar een tweede door de COR te nomineren lid. Totdat die persoon is gevonden blijft huidig RvC-lid Marco Keim zitting houden in de RvC.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.