Motie Samson over ‘net op zee’ verdient uitvoering

| 25 oktober 2012

Het nieuwe kabinet moet snel duidelijkheid geven over de uitrol van windparken op het Nederlands deel van de Noordzee en moet de wetgeving op orde maken, zodat betrokkenen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarmee reageert de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) op het bericht dat TenneT stelt dat het niet haalbaar meer zou zijn in 2020 alle gewenste windparken op zee aan te sluiten. NWEA: “De politiek moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen.”

In een interview noemt  Lex Hartman van TenneT  het praktisch onmogelijk nog 6.000 MW windenergie op de Noordzee in 2020 aan te sluiten op het net. De noodzakelijk materialen zouden niet meer op die termijn leverbaar zijn. Er zouden  wachttijden gelden tot 5 jaar. TenneT geeft aan dat veel voorwerk is verricht, maar dat ligt bij het Ministerie “in een kast met een strik erom”

Door TenneT alsnog versneld verantwoordelijk te maken voor het net op zee kan de organisatie keuzes maken rond de aansluiting van het net en de noodzakelijke procedures in gang zetten. Vooruitlopend op wetgeving kan TenneT de opdracht krijgen voorbereidingen te treffen. TenneT doet op dit moment al ervaring op met het aansluiten van offshore wind in Duitsland. Minister Verhagen (EL&I) wilde voorheen geen haast maken met wetgeving rond het net op zee, omdat er nog geen besluitvorming over de bouw van windparken plaatsvond. Nieuwe wetgeving voorzag hij daarom pas voor 2015. “Het gevolg van dat bewuste uitstel van besluitvorming zien we nu. TenneT kon zijn verantwoordelijkheid niet nemen en onderzoeken bleven in de la liggen”, aldus Ton Hirdes, directeur NWEA. “Alleen door nu snel door te pakken, kan Nederland nog een rol van betekenis gaan spelen in offshore wind .”

Lees Persbericht Snel duidelijkheid uitrol offshore wind (nav bericht TenneT) 25okt2012

 

Bronvermelding: Persbericht NWEA

Category: Bedrijven, Electriciteit, Offshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.