Nieuwe ronde Innovatiemakelaarssubsidie van Topsector Energie opent 15 juni

| 25 mei 2022

Op 15 juni 2022 wordt de nieuwe ronde voor de innovatiemakelaarssubsidie van de Topsector Energie geopend. MKB-ondernemingen, die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem, kunnen een subsidie aanvragen voor het inhuren van een innovatiemakelaar. 

Startups en scale-ups lopen vaak tegen meerdere uitdagingen aan. Ze zijn minder bekend met de markt, hebben geen eerdere ondernemerservaring of ze beschikken over beperkte financiële middelen. Dit terwijl startups en scale-ups vaak koplopers in innovatie zijn op de markt. 

Innovatiemakelaar

Een innovatiemakelaar kan een MKB-ondernemer begeleiding en coaching bieden bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waarde propositie. Daarnaast kan een innovatiemakelaar ook helpen bij patentadvies, hulp bij de octrooiaanvraag of kennisexploitatie. Ook biedt een innovatiemakelaar begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, zoeken naar financiers en deal closing. En biedt het hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/of kennisinstellingen. 

Regeling

De vergoeding voor de regeling, die loopt van 15 juni 2022 t/m 15 mei 2023, kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief BTW) per onderneming. Het MKB kan 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen. De overige 20% is voor de MKB-onderneming zelf.

Het totaal voor het budget voor de subsidieregeling bedraag € 100.000. De toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. In geval van overtekening van de regeling op één dezelfde dag zal de toewijzing verlopen via een loting. 

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie-aanvraag of de inhuur van engineering activiteiten. Daarnaast vallen ook out of pocket-kosten niet binnen het budget, bijvoorbeeld kosten voor de indiening van octrooien of reiskosten. 

Voorwaarden

De subsidiebijdrage is beschikbaar voor innovatieve MKB-ondernemingen die tot het domein behoren van het TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas of TKI Energie & Industrie.

Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage.

  • De MKB behoort met de hoofdvesting in Nederland
  • Product of dienst innovatief is en bijdrage levert aan snel transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.
  • De MKB niet meer dan twee keer subsidie heeft ontvangen voor de inhuur van één of meerdere innovatiemakelaars.
  • De innovatie moet zijn voor de markt waarop de thema’s van de betreffende TKI’s zich op richten.

Meer info op: Topsector Energie 

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.