Noord-Holland ontvangt aanvragen voor 3 windparken

| 25 januari 2016

In het kader van de herstructurering Wind Op Land voor de realisatie van windparken in Noord-Holland heeft die provincie een drietal aanvragen ontvangen. De locaties zijn Nieuwe Hemweg, Noordzeeweg (Amsterdam) en Waardpolder (Hollands Kroon). Deze zijn goed voor in totaal 50 MW. Tot 15 mei kunnen aanvragen ingediend worden en in het najaar start de besluitvorming over de eerste vergunningen die in 2017 worden afgerond.

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan de kaders voor de windparken. De mogelijkheden voor realisatie van de windparken zijn besproken met de OD NZKG, gemeenten, initiatiefnemers en inwoners. In december 2015 heeft de provincie een overzicht gepubliceerd met daarop de kansrijke initiatieven. De aanvragen die tot nu toe zijn ingediend behoren tot die kansrijke categorie.

Op de lijst staat ook een aantal aanvragen die tot nu toe niet kansrijk zijn omdat ze niet voldoen aan de kaders. Eén van de plannen in deze categorie is de aanvraag van GDF voor turbines in Midwoud. De provincie heeft steeds aangegeven de principe-aanvraag niet in behandeling te nemen omdat de locatie in een weidevogelleefgebied ligt. Inmiddels is een wijziging voorzien van het weidevogelbeleid. Deze grond om een eventuele aanvraag niet in behandeling te nemen is daarmee komen te vervallen.

Lees verder

 

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.