Opening Windpark Oude Maas

| 25 oktober 2022

Bron: Eneco

Vorige week vond de opening plaats van Windpark Oude Maas langs de gelijknamige rivier, ten westen en ten oosten langs de A29. Dit project van Renewable Factory (REF) en Eneco telt 5 windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 17,55 MW.

REF is eigenaar van 3 windturbines en Eneco van 2 windturbines. De turbines zijn geleverd door Nordex. Het betreft het type Nordex N131 met 120 meter ashoogte, 185,5 meter tiphoogte en een vermogen van 3,6 MW. De turbines kunnen jaarlijks circa 67.000 MWh aan groene stroom opwekken. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van circa 24.000 huishoudens.

De bouw van het windpark is in 2021 gestart en heeft ruim anderhalf jaar in beslag genomen. Oorspronkelijk zou het windpark voor de zomer gaan draaien, maar door de storm Eunice begin dit jaar liep de bouw vertraging op, zo melden de initiatiefnemers.

De hack bij windturbinefabrikant Nordex veroorzaakte vervolgens een extra vertraging omdat de windturbines niet konden worden aangesloten op het netwerk van de fabrikant. Inmiddels draaien de windturbines en kan het windpark een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de Gemeente Hoeksche Waard en haar ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Geluidsmeting

Eind juni 2022 is er een start gemaakt met geluidsmetingen in de omgeving, voordat de windturbines draaiden. Vanaf 8 september draaien alle turbines en worden er wederom metingen uitgevoerd. De resultaten van de meetcampagne worden begin 2023 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor omwonenden.

Obligaties

Vanaf januari 2023 kunnen omwonenden mee investeren in het windpark, door middel van obligaties.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.