Pondera Consult en Arcadis zoeken manieren om offshore windparken op energienet aan te sluiten

| 25 mei 2018

Arcadis en Pondera hebben een belangrijke opdracht verworven voor een strategische studie naar de verschillende mogelijkheden om de energie van toekomstige grootschalige offshore windparken tot 2030 af te voeren.

In deze studie verkennen we in opdracht van de Nederlandse overheid en in samenwerking met TenneT diverse manieren om toekomstige offshore windparken aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet. De studie richt zich op de beoordeling van milieueffecten, kosten, techniek, omgevingsaspecten en toekomstvastheid. Hiervoor dienen we een beoordelingskader op te stellen, een effectenonderzoek uit te voeren en een afwegingsnotitie op te stellen.

Deze opdracht is zo interessant omdat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het afwegingskader voor toekomstige strategische scenario’s. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe offshore windenergiegebieden op het Nederlandse elektriciteitsnet aansluiten. Daarnaast wordt gekeken naar hoe het elektriciteitsnetwerk ontlast kan worden. Scenario’s die worden onderzocht zijn elektrificering van de industrie aan de Nederlandse kust, conversie naar waterstof en de opslag van elektriciteit.

Bron: persbericht Pondera

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.