Raad van State verwerpt bezwaren tegen uitvoeringsvergunningen voor WP Drentse Monden en Oostermoer

| 25 juni 2020

© WP Drentse Monden en Oostermoer

Vandaag heeft de Raad van State de bezwaren die door meerdere partijen ingediend zijn tegen verschillende uitvoeringsvergunningen relaterend aan de aanleg en bouw van Windpark Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn ongegrond verklaard. Daarmee zijn de vergunningen definitief.

In een uitspraak van februari 2018 had de Afdeling bestuursrechtspraak al de omgevings- en natuurvergunning onherroepelijk verklaard. Vervolgens hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Economische Zaken en Klimaat en verschillende provincie-en gemeentebesturen op verschillende momenten in 2018 een 18-tal aan vergunningen en ontheffingen verleend die betrekking hebben op diverse activiteiten, waaronder de realisatie van inkoopstations, de aanleg van kabels en wegen en het vellen van houtopstand.

Stichting Platform Storm, vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, stichting WindNEE en omwonenden zijn tegen de vergunningen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo zouden niet all procedures juist gevolgd zijn door de verschillende overheden en zou er onvoldoende of gebrekkige onderzoeken uitgevoerd zijn. Andere aangedragen bezwaren zijn aantasting van het landschap of de archeologische waarden in de bodem.Een aantal hiervan zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Drentse Monden en Oostermoer
Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Windpark Oostermoer Exploitatie BV en PureEnergie en zal bestaan uit 45 windturbines. In januari 2020 werd de eerste turbine in bedrijf gesteld. Deze is eerder gebouwd vanwege de metingen voor de nabijgelegen LOFAr telescoop. Op dit moment wordt er in het park gewerkt aan de aanleg van interne wegen en funderingen. De 45 windturbines worden verbonden met 7 inkoopstations. Hiervoor is ongeveer 90 km aan hoogspanningskabels voor nodig. De initiatiefnemers melden dat in juli A.Hak bezig gaat met de kabellegactiviteiten.

Tags: , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.