SDE op 1 maart voor aanvragen geopend

| 25 januari 2010

Vier maand duurde de winterslaap van de SDE maar vanaf 1 maart, twee maanden later dan de bedoeling, is “het” weer zover.
Het ministerie van Economische Zaken maakte bekend dat de subsidieregeling SDE 2010 dan voor aanvragen wordt geopend. 

De regelingen voor de diverse categorieën zijn inmiddels gepubliceerd, evenals de gewijzigde algemene uitvoeringsregeling. Voor wind op land duurt de aanvraagperiode tot en met 1 november (lijkt heel wat langer dan de 31 oktober van vorig jaar).

Er wordt een maximaal subsidiebedrag beschikbaar gesteld van 937 miljoen Euro voor de looptijd van 15 jaar van de gehonoreerde projecten. Projecten moeten binnen 4 jaar na de positieve subsidiebeschikking in gebruik genomen zijn. Ook dit jaar worden de subsidies niet betaald als een bedrag per geproduceerde kWh maar uitsluitend als een jaarlijks variërend bedrag per jaar per geïnstalleerde kW vermogen.

(Zie: De bezwaren van het SDE-systeem).

Berekening subsidiebedragen Voor alle turbines is een gemiddelde kostprijs per kWh van 9,6 Eurocent per kWh berekend bij een gemiddelde stroomproductie van 2.200 “vollasturen” voor turbines tot 6.000 kW en 3.095 “vollasturen” voor grotere turbines. (Stroomproductie = windturbinevermogen * aantal vollasturen).

In de toelichting staat dat kleinere en grote turbines nagenoeg even kosteneffectief zijn. Dat is in vele gevallen echter beslist niet het geval, maar als dat wel zo is, dan is het een raadsel waarom grote turbines 41% meer vollasturen uitbetaald moeten krijgen, mede omdat de regeling voor turbines kleiner dan 6 MW voor kustlocaties toch al veel te lucratief was en is. De categorie 6 MW+ is volgens de toelichting ingevoerd “om A-locaties de gelegenheid te bieden de wind optimaal te benutten”. Wat A-locaties zijn wordt niet aangegeven, maar waarschijnlijk worden de windrijke er mee bedoeld en dan is er dus alle reden om daar minder in plaats van meer subsidie te geven. De subsidie vult de marktprijs van de stroom (op basis van de APX-beurs) aan tot de kostprijs, dus hoe lager de marktprijs hoe hoger de subsidie. Er wordt echter maar een maximum van 80% van het aantal standaard vollasturen vergoed.

Ter compensatie wordt daarom de kostprijs evenveel verhoogd naar 12 cent per kWh (125%) Het subsidiebedrag in Euro’s voor een bepaald jaar kan dan als volgt berekend worden:

  • Turbines tot 6.000 kW (0,12 – marktprijs *1,25) * 1.760 * turbinevermogen in kW.
  • Turbines van 6.000 kW en groter: (0,12 – marktprijs *1,25) * 2.476 * turbinevermogen in kW.

De marktprijs wordt ieder jaar achteraf vastgesteld. In 2008 was dat gemiddeld 6,2 Eurocent/kWh (6,2 * 1,25= 7,8 in te vullen in bovenstaande formule), Daaraan voorafgaand wordt met voorschotten gewerkt.

Voor 2009 is het voorschotbedrag (=”correctiebedrag”) 4,2 cent (in te vullen in bovenstaande formule als marktprijs) voor turbines kleiner dan 6 MW en 4,3 cent voor grotere turbines. Zie ook de Subsidieschatter 2010 van Agentschap NL (Excel rekenbladen).

Als uitsluitend turbines kleiner dan 6 MW worden gebouwd is het beschikbare subsidiebedrag (937 miljoen voor 15 jaar) goed voor de toekenning van 500 MW. Turbines van 6 MW en groter krijgen aanzienlijk meer subsidie per kW (41%) zodat bij uitsluitend benutting van turbines van 6 MW en groter slechts 360 MW toegekend kan worden.

Het verschil van 140 MW is 2 procentpunt kleiner dan 41% omdat de basiselektriciteitsprijs * voor grote turbines 1 cent (2%) hoger is, zodat het maximaal benodigde subsidiebedrag per kW wat lager is.

* Als de marktprijs verder daalt onder de basiselektriciteitsprijs, dan wordt deze verdere daling niet gecompenseerd door meer subsidie. Op deze wijze (en in combinatie met het betalen van een maximaal subsidiebedrag per kW) is het mogelijk om een maximaal benodigd subsidiebudget vast te stellen, dat nooit overschreden kan worden, hoe laag de marktprijs ook wordt. Het maximale subsidiebudget is alleen nodig als de marktprijs 15 jaar lang onder de basiselektriciteitsprijs zou liggen.

Regeling wijziging algemene uitvoeringsregeling 2010 SDE

Voor uitgebreide bespreking, cijfers, kritiek en cijfers over het onderdeel zonnepanelen, zie Polder- PV – SDE 2008-2010

Tags:

Category: Subsidie

Reacties zijn gesloten.