Start ecologische monitoring van Windpark Fryslân en natuureiland

| 25 januari 2021

Natuureiland ©Windpark Fryslân

Op dit moment wordt een ecologisch monitoringsprogramma gestart bij Windpark Fryslân en het recent aangelegde werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Gedurende 5 jaar gaan adviesbureaus Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga de vogels, vleermuizen, vissen, waterplanten en schelpdieren bij het eiland en het windpark in de gaten houden.

Ten zuiden van de Afsluitdijk, in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk, wordt druk gebouwd aan Windpark Fryslân dat in totaal uit 89 turbines van Siemens Gamesa met een gezamenlijk vermogen van 382,7 MW zal bestaan. De fundaties voor de turbines staan ondertussen allemaal gereed zodat binnenkort kan worden begonnen met de plaatsing van de windturbines. In de loop van dit jaar moet het windpark operationeel zijn.

Werk- en natuureiland
Als onderdeel van de vergunning is door Windpark Fryslân BV nabij het windpark een natuureiland laten aanleggen. In oktober 2020 was de aanleg hiervan afgerond door uitvoerder Zuiderzeewind dat ook verantwoordelijk is voor de bouw van het windpark.

Het geheel bestaat uit ongeveer 2 hectare boven water en twee ondiepe waterzones van samen ongeveer 25 hectare. Het gebied wordt beschermd tegen golven en stroming door een luwtedam/rif van 800 meter. Door de ondiepe waterzones mag niet worden gevaren.

Tijdens de bouw van het windpark kan het eiland tevens gebruikt worden als werkeiland. Zodra de eerste windturbine is aangesloten op het net vervalt deze functie echter. Het eiland wordt dan een volledig natuureiland dat een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels moet bieden. De ernaast gelegen luwtedam moet dit als kunstmatig rif voor vissen en schelpdieren worden.

Ecologisch monitoringsprogramma
Adviesbureaus Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga gaan nu bij het windpark en het natuureiland gedurende 5 jaar de ontwikkeling van de natuur bij het eiland en het windpark volgen en proberen de effecten van het windpark op vogels en vleermuizen in beeld te brengen.

Camiel Heunks, projectleider Bureau Waardenburg: ‘De monitoring richt zich in het bijzonder op de diersoorten waarvoor het IJsselmeer als Natura 2000-gebied is aangewezen zoals futen, toppers en zwarte sterns. We monitoren de ontwikkeling van de natuur door middel van systematische tellingen, bemonsteringen en geautomatiseerde detectiesystemen, waaronder een vogelradar op Breezanddijk en vleermuizendetectors op gondelhoogte in de windturbines.’

Anne de Groot, projectdirecteur Windpark Fryslân: ‘Sinds de start van het project in 2008 ben ik mij zeer bewust van de impact van het windpark op de Friese IJsselmeerkust. Het bouwen van een windpark in het IJsselmeer, een Natura 2000-gebied, brengt verantwoordelijkheden met zich mee en vraagt om een zorgvuldige aanpak en uitvoering. Zowel tijdens de ontwikkeling als de bouw heeft dit onze continue aandacht. Mooie voorbeelden zijn de aanleg van het nieuwe natuureiland en de monitoring van de natuur bij het windpark en het eiland.’

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.