Testfase windturbines Windpark Oeverwind succesvol afgerond

| 25 januari 2024

De testfase van de windturbines van Windpark Oeverwind in recreatiegebied het Oeverbos langs het Scheur in Vlaardingen, is probleemloos verlopen. De laatste inspecties zijn uitgevoerd. Dit betekent dat Vestas de windturbines officieel kan overdragen aan Oeverwind Vlaardingen.

Dit meldt gemeente Vlaardingen. De gemeente is één van de afnemers van de duurzame energie die door de Vestas, type V117, windturbines wordt geproduceerd. De gemeente is per 1 januari 2024 een pilot gestart waarbij 8% van het totale energieverbruik van de gemeentelijke organisatie wordt opgewekt door de windturbines.

‘’Er was veel wind in oktober en november, waardoor de windmolens goed hebben kunnen draaien. Ik ben zeer tevreden over de stroomproductie,’’ zegt projectleider Marco Spaans namens de initiatiefnemers van de twee windturbines: de coöperaties Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel. Daarbij bevestigt Spaans dat de nieuwe windturbines in de testperiode weinig onvolkomenheden hebben vertoond.

Duurzame stroom via GroenDus

Oeverwind Vlaardingen, de exploitatiemaatschappij die het windpark Oeverwind Vlaardingen beheert, heeft een stroomafnamecontract gesloten met GroenDus. De duurzame elektriciteit die de twee turbines opwekken, komt via dit handelsplatform terecht bij verschillende afnemers of kan op de algemene elektriciteitsmarkt worden verkocht. De gemeente Vlaardingen is hier één van.

Afronding bouw begin 2024

In januari worden alle tijdelijke bouwwegen verwijderd en wordt het terrein geëgaliseerd. De centrale parkeerplaats blijft tot die tijd nog gesloten. Op de kale delen van het terrein die overblijven na de bouw zal Staatsbosbeheer in het komend seizoen nieuwe bomen aanplanten. Gemeente Vlaardingen

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.