Twee vergunningen aangevraagd Veendam voor windparken

| 25 februari 2016

Op 17 februari 2016 zijn bij de gemeente Veendam een tweetal aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een windpark tussen de Jan Kokweg en de Dalweg 36 & een windpark ten oosten van het Vosseveld tussen Noorderweg en de Zuidwending in Veendam (Wildervank).

De omgevingsvergunning kent een tweetal procedures; de reguliere procedure en de uitgebreide procedure dit hangt af wat voor vergunning er wordt aangevraagd.

  • Voor de reguliere procedure geldt dat de gemeente binnen 8 weken na ontvangst op uw (ontvankelijke) aanvraag dient te beslissen. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Voor de uitgebreide procedure geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bent u het niet eens met de beslissing op een vergunningaanvraag (reguliere procedure), dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de bekendmaking (datum verzending) van het besluit ingediend te zijn bij de gemeente. Tegen een beslissing op het bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.