Uitspraak Raad van State: flexibele omgevingsvergunning mogelijk voor windenergie

| 25 juni 2014

Door uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep tegen de omgevingsvergunning voor windpark Bouwdokken is het voor de windenergiebranche vanaf nu mogelijk om een omgevingsvergunning te verkrijgen waarin het type windturbine nog flexibel is. Dit is de conclusie van Mr. Jos Berenschot van Lexman Advocaten te Apeldoorn namens Windpark OSK BV naar aanleiding van de uitspraken van 25 juni 2014 door de Raad van State. Dit is een grote doorbraak voor de windenergiesector. 

In de omgevingsvergunning voor windpark Bouwdokken — een windpark van negen windturbines op de dammen van de voormalige bouwdokken op Neeltje Jans — is geen exact type windturbine vastgelegd. Maar is bij de Gemeente Veere een flexibele omgevingsvergunning aangevraagd op basis van twee voorbeeld windturbines. Met dit windpark kan voor maximaal 55.000 zeeuwse huishoudens duurzame elektriciteit opgewekt worden. Naar verwachting kan in 2016 met de bouw gestart worden en gaan de windturbines in 2017 in bedrijf.

Deze voorbeeld windturbines staan model voor een bandbreedte aan windturbines van 3 MW tot ruim 6 MW. Lange tijd was onduidelijk of een bouwaanvraag met een bandbreedte volgens de hoogste bestuursrechter concreet genoeg was om te kunnen worden getoetst aan de Bouwverordening en het Bouwbesluit.

Nu is dus uitgemaakt dat dat kan.Door de snelle doorontwikkeling van windturbinetypen en de tijd van meerdere jaren die vaak tussen aanvraag van de vergunning en de daadwerkelijke realisatie van een windpark zit, is een windturbinetype dat op moment van aanvraag de beste lijkt te zijn, tegen de tijd van realisatie alweer verouderd, aldus Suzanne Barendse van E‑Connection Project BV.

Dit is het bedrijf dat de ontwikkeling en realisatie van het windpark namens Windpark OSK BV verzorgt. Met de bandbreedte-bouwvergunning kan met de keuze voor het type windturbine gewacht worden tot de bouwvergunning onherroepelijk is, en totdat het moment van de daadwerkelijke bouw van het project is aangebroken. Voorwaarde is uiteraard wel dat het om gecertificeerde windturbines moet gaan.

De Gemeente Veere heeft niet geaarzeld om een flexibele vergunning te verlenen en te verdedigen en heeft daarmee het grootste aandeel in de nu onherroepelijke omgevingsvergunning, die eerder ook al bij de rechtbank in Breda was aangevochten. De Gemeente Veere heeft dan ook veel ervaring met windturbines binnen haar gemeentegrenzen, waaronder verschillende andere windparken bij de Oosterscheldekering.

 

Behalve in het hoger beroep tegen de omgevingsvergunning heeft de Raad van State ook uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de waterwetvergunning die door Rijkswaterstaat verleend is. Ook dit hoger beroep is ongegrond verklaard

bouwdokken

 

Bron: E-Connection BV

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.