Van Oord boekt recordhoogte in omzet in 2023- herstel in winstgevendheid van offshore wind

| 25 maart 2024

Maritieme aannemer Van Oord heeft zijn financiële cijfers over 2023 bekendgemaakt. Het jaar 2023 was uitzonderlijk druk voor Van Oord wat resulteerde in sterke financiële resultaten. Ten opzichte van 2022 steeg de omzet met 42% tot een nieuw recordniveau voor Van Oord, terwijl de winstgevendheid meer dan verdubbelde.

Van Oord’s offshore installatieschip Aeolus installeerde 12 turbines op het South Fork offshore wind park. Het eerste offshore windproject in de Verenigde Staten. Bron: Van Oord

Na meer dan 5 jaar te maken te hebben gehad met uitdagende marktomstandigheden, zag Van Oord in 2022 een duidelijk marktherstel dat zich in 2023 voortzette. De drijvende krachten achter dit herstel zijn klimaatadaptatie, de energietransitie en de bijbehorende vraag naar maritieme infrastructuur.

Het herstel wordt weerspiegeld in de omzetgroei van Van Oord in beide business units. In 2023 heeft het bedrijf een belangrijke herpositionering doorgevoerd, waarbij de 4 afzonderlijke business units van onze onderneming – Dredging, Netherlands, Offshore Wind en Offshore – zijn geconsolideerd tot 2 robuuste business units: Dredging & Infra en Offshore Energy.

Belangrijke cijfers

Dat de vraag toeneemt, is terug te zien in de stijgende omzet van beide business units. In 2023 steeg de omzet aanzienlijk, naar EUR 2.866 miljoen ten opzichte van EUR 2.021 miljoen in 2022, een groei van 42%. Hiermee was 2023 een recordjaar was voor Van Oord. De nettowinst is ruim verdubbeld, van EUR 60 miljoen in 2022 naar EUR 127 miljoen. Een sterke operationele kasstroom stelde Van Oord in staat haar nettoschuld te verbeteren tot EUR 152 miljoen (2022: EUR 178 miljoen), ondanks een hoog investeringsniveau.

Het gunningsvolume was evenwichtig verdeeld over de 2 business units. De business unit Dredging & Infra groeide in omzet naar EUR 1.442 miljoen (2022: EUR 1.214 miljoen) met onder andere het Fehmarnbelt Fixed Link project en Afsluitdijk. Bij Offshore Energy herstelde de winstgevendheid van offshore wind. De unit boekte EUR 1.424 miljoen aan opbrengsten (2022: EUR 807 miljoen) dankzij de offshore windprojecten Saint-Brieuc, Hollandse Kust Noord en Sofia. De resultaten van de conventionele offshore activiteiten werden enigszins gedrukt door een groot verliesmakend project in 2023. In 2023 werden nieuwe projecten aangenomen voor een nettobedrag van in totaal EUR 3,0 miljard, een teken van duidelijk en sterk herstel van onze markten.

In 2023 werden nieuwe projecten aangenomen voor een nettobedrag van in totaal EUR 3,0 miljard, een teken van duidelijk en sterk herstel van Van Oord’s markten. De orderportefeuille steeg licht naar EUR 4.429 miljoen (EUR 4.300 miljoen in 2022), terwijl ook de marges verbeterden. De operationele kasstroom steeg flink naar EUR 381 miljoen, substantieel hoger dan de EUR 62 miljoen van het voorgaande jaar. Dankzij de sterke operationele kasstroom daalde de nettoschuld van EUR 178 miljoen in 2022 naar EUR 152 miljoen in 2023. Deze afname van de nettoschuld werd behaald ondanks een hoog investeringsniveau van EUR 317 miljoen (vergeleken met EUR 187 miljoen in 2022). De leverage ratio was 0,5. Het jaar werd afgesloten met een robuuste balans. Het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) van 11,4% laat zien dat we goed op weg zijn naar aanvaardbare rendementsniveaus.

Het eigen vermogen bedroeg EUR 1.075 miljoen (2022: EUR 985 miljoen) en de solvabiliteit was 32,5% (2022: 32,4%).De financieringskasstroom bedroeg EUR -84 miljoen (2022:
De financieringskasstroom bedroeg EUR -84 miljoen (2022: EUR 143 miljoen). Het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) van 11,4% wijst op een positief traject naar acceptabele rendementsniveaus.

Het aantal medewerkers van Van Oord nam in 2023 ook toe als gevolg van het herstel van de markten. Aan het eind van het jaar werkten er 5.766 FTE’s bij Van Oord. In de afgelopen 3 jaar is ons personeelsbestand uitgebreid met bijna 1.400 fte’s.

Vooruitkijkend blijft Van Oord optimistisch over haar markten en verwacht zij dit jaar een verdere toename van de orderportefeuille. De marges van het bedrijf zullen blijven verbeteren, onvoorziene gebeurtenissen daargelaten.

‘In april 2024 zal ik, na meer dan 15 jaar de functie van CEO bekleed te hebben, het roer overdragen aan mijn neef Govert van Oord en hem de leiding over Van Oord toevertrouwen. De overgang van de vierde naar de vijfde generatie van de familie Van Oord is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze onderneming. Ik wil graag onze collega’s over de hele wereld bedanken voor hun inzet en bijdrage aan dit succesvolle jaar en voor de afgelopen 30 jaar die zij met mij hebben samengewerkt om van Van Oord een succesvolle onderneming te maken. Na een moeilijke periode hebben we bewezen dat we met veerkracht en hard werken in staat zijn om aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers te voldoen en terug te keren naar gezonde marges.’ — Pieter van Oord, CEO

Lees hier het volledige rapport.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.