Vermeden kosten hoger dan subsidies

| 25 mei 2006
bron: DLR

Duurzame stroomproductie in Duitsland heeft in 2005 minstens 2,8 miljard Euro aan externe kosten van traditionele stroomopwekking vermeden. Dat is 0,4 miljard meer dan de subsidies die in het kader van de Duurzame Energie Wet zijn uitbetaald. Het onderzoek is gedaan door het Fraunhofer Instituut (ISI, Karlsruhe) en het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart (DLR, Stuttgart). 

Het gaat om vermeden kosten van de uitstoot van broeikasgassen en andere gassen die schadelijk zijn voor gezondheid, materialen en landbouw. Nog moeilijk te kwantificeren externe kosten voor biodiversiteit, ecologische systemen, voorzieningszekerheid en geo-politieke risico’s zijn niet in rekening gebracht.

Voor de gezondheidsaspecten (met name sterfte door fijnstof) sluit de studie aan bij de externe kosten studie van de Europese Commissie. De hoogste externe kosten (6 – 8 Eurocent per kWh) ontstaan voor moderne steen- en bruinkoolcentrales. Voor gascentrales is dat 3 cent per kWh. Duurzame stroom veroorzaakt in de regel niet meer dan 0,5 cent per kWh.

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.