Winddebat in Friese Staten op 2 september

| 25 augustus 2009
bron: Provincie Friesland

Op 2 september 2009, vanaf 18.00 uur, praat de Provinciale Statencommissie “Land Lucht en Water”, na inspraakreactie aangehoord te hebben, over de startnotitie Windstreek 2011 en de regeling kleine windmolens.

In de notitie kleine molens wordt voorgesteld deze niet toe te staan in het buitengebied en de plaatsing binnen bebouwde kommen over te laten aan de gemeenten.

Category: Overheid

Reacties zijn gesloten.