WindEurope – Europese standaard voor ontmanteling van windturbines nodig

| 25 juli 2020

Source: WindEurope

WindEurope gaat zich inspannen om te werken naar een Europese standaard voor de ontmanteling van windturbines. Volgens de Europese windorganisatie is harmonisering van nationale standaarden die nu nog van toepassing zijn op de ontmanteling van windturbines van cruciaal belang om een efficiëntieslag te slaan in de kosten en het gebruik van hulpbronnen.

Steeds meer eerste generatie windturbines zijn al of komen dicht bij het einde van hun operationele levensduur. WindEurope schat dat in Europa 14.000 windturbinebladen tegen 2023 moeten worden gerecycled.

Vooral in grensregio’s zouden gespecialiseerde bedrijven baat hebben bij een industriebrede en internationale standaard voor de ontmanteling van windturbines. Bij het definiëren van een dergelijke sectorbrede standaard kijkt de Task force ook naar nationale initiatieven, zoals het Duitse RDR Wind dat op 17 juli de nieuwe DIN SPEC 4866 heeft gepubliceerd.

De organisatie heeft een Task Force voor het ontmantelen van windturbines in het leven geroepen waarbij de hele windenergieketen is betrokken. Samen werken de leden van de Task Force aan een meer duurzamere en circulaire aanpak van de ontmanteling van windturbines. De Task Force bereidt momenteel de indiening van praktische aanbevelingen voor aan de International Electrotechnical Commission (IEC). De IEC wil deze input gebruiken om wereldwijde normen vast te stellen voor het recyclen van windturbines.

In november publiceert WindEurope een uitgebreid document over dit onderwerp op het EoLIS seminar over problemen en strategieën aan het einde van de levensduur.

In de oktober editie van Wind Energy Magazine komt dit onderwerp aan bod. Bent u een Nederlandse speler die zich bezighoudt met dit onderwerp? Neem dan contact op.

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.