WindEurope: windvermogen in Europa groeit niet snel genoeg voor bereiken Green Deal en klimaatneutraliteit

| 25 februari 2021

Borssele 1&2 © Ørsted

Vandaag publiceerde WindEurope het rapport ‘Wind energy in Europe in 2020 – Trends and statistics’. Europa installeerde in 2020 14,7 GW aan nieuwe windenergie, waarvan 80 % op land. Europa heeft nu 220 GW aan totale windenergiecapaciteit. WindEurope verwacht dat de komende 5 jaar voor 105 GW aan nieuwe windparken gebouwd worden maar waarschuwt dat dit niet voldoende is om de Green Deal en klimaatneutraliteit te realiseren.

Europa bouwde in 2020 14,7 GW aan nieuwe windparken. De EU27 landen waren goed voor 10,5 GW van deze nieuwe capaciteit. Het totale nieuwe vermogen was 6 % minder dan in 2019 en 19 % minder dan vóór COVID werd verwacht. COVID-19 had het meeste effect op realisatie van installaties op land. 70-72 % van het nieuwe vermogen was wind op land. Nederland bouwde het meeste (1,98 GW/13 %, 75 % hiervan offshore), gevolgd door Duitsland (1,65 GW/11 %), Noorwegen (1,53 GW/10 %), Spanje (1,4 GW/10 %) en Frankrijk (1,32 GW/9 %).

Alhoewel Duitsland het tweede land is wat betreft totaal aan nieuw windvermogen is dit cijfer het laagste in tien jaar. Er lijkt een herstel op komst, maar Duitsland blijft ver verwijderd van wat het moet installeren om de duurzame energiedoelstellingen te halen.

Noorwegen registreerde de grootste installaties op het land (1,53 GW), gevolgd door Duitsland (1,43) en Spanje (1,4 GW) . Offshore leidde Nederland met bijna 1,5 GW, gevolgd door België (706 MW) en het VK (483 MW). Duitsland voegde slechts 219 MW aan offshore windvermogen toe in 2020.

© WindEurope

Wind nam een 16% aandeel in van het totale elektriciteitsverbruik in Europa in 2020. Denemarken had het hoogste aandeel wind (48%), gevolgd door Ierland (38%) en Duitsland (27%). Het VK, Portugal en Spanje volgden met respectievelijk 27%, 25% en 22%. 14 lidstaten hadden een aandeel windenergie van meer dan 10%.

Tempo te laag
Europa had eind 2020 220 GW aan windcapaciteit: 195 GW op land en 25 GW op zee. Vooruitkijkend verwacht WindEurope dat Europa de komende 5 jaar 105 GW nieuwe windparken zal bouwen, waarvan meer dan 70% aan land. Het VK zal naar verwachting de komende 5 jaar de meeste nieuwe windcapaciteit in Europa installeren – in totaal 18 GW. Gevolgd door Duitsland (16 GW). Frankrijk (12 GW), Zweden (7 GW) en Nederland (6 GW). Polen heeft grote uitbouw van wind op zee aangekondigd en ook Frankrijk zal de komende jaren beginnen met de installatie van de eerste commerciële offshore windparken.

Verwachtte nieuwe installaties in komende 5 jaar © WindEurope

Het tempo is echter volgens de Europese windenergie organisatie te langzaam om de Green Deal en klimaatneutraliteit te realiseren. De EU27 landen zullen in de periode 2021-2025 slechts 15 GW per jaar aan nieuw windvermogen bouwen, terwijl ze in de periode 2021-30 18 GW per jaar moeten bouwen om het bestaande EU-streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2030 te halen en 27 GW per jaar om het hogere percentage emissiereductie van 55% tegen 2030 te halen.

Vergunningsregels en proces te complex
Het grootste probleem volgens WindEurope is de toelating. Vergunningsregels en -procedures zijn te complex en de overheid heeft op alle niveaus niet genoeg mensen in dienst om vergunningaanvragen te behandelen. Het resultaat is dat het te lang duurt om vergunningen voor nieuwe projecten te krijgen, vergunningbeslissingen worden aangevochten voor de rechtbank en ontwikkelaars worden afgeschrikt om nieuwe projecten na te streven vanwege de risico’s en kosten die ermee gemoeid zijn. Overheden moeten dringend actie ondernemen om dit aan te pakken.

Obstakels voor repowering
In 2020 heeft Europa 388 MW aan windenergie ontmanteld. Bij veel ontmantelde windparken worden de oude turbines vervangen door nieuwe, veelal meer vermogende exemplaren, maar niet genoeg. Obstakels voor repowering leidden ertoe dat Oostenrijk 2020 eindigde met minder windcapaciteit dan aan het begin van het jaar. In de komende vijf jaar zullen 38 GW aan windparken 20 jaar operationeel zijn en een beslissing over hun toekomst vereisen: repowerin, verlenging van de levensduur of volledige ontmanteling.

Elektrificatie van de industrie
Volgens WindEurope is de te lage groei van nieuw windvermogen ook een zorg voor de belangrijkste verwerkende industrieën van Europa die op zoek zijn naar windenergie om hun doelstellingen voor het koolstofarm maken van hun productie te ondersteunen. Staal en chemie zijn twee energie-intensieve sectoren die beide meer windparken willen, hun processen willen helpen elektrificeren of ze van duurzame waterstof willen voorzien. Hun concurrentievermogen hangt af van voldoende hoeveelheden betaalbare windenergie.

Lees het volledige rapport.

Tags: , , , , , , ,

Category: Cijfers wereldwijd, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.