Windmolen kraamkamer voor kabeljauw?

| 25 juli 2012

Een jonge kabeljauw aan de voet van windmolens op Thorntonbank (Belgische Noordzee) werd onlangs ontdekt door een weterschapper van onderzoeksgroep Mariene Biologie van UGent.

Windmolenparken kunnen een belangrijke rol spelen in het herstel van de kabeljauwstand.  Na de installatie van de windmolens werd kabeljauw en steenbolk (een kleinere kabeljauwachtige) waargenomen. Na een jaar werden zelfs zo’n 30.000 steenbolken per windmolen waargenomen op de Thorntonbank (C-Power windmolenpark). Sinds kort worden ook andere soorten vaker aangetroffen, zoals o.a. de tongschar, zeebarbeel en pladijs. Onlangs merkte doctorandus Jan Reubens voor het eerst ook jonge kabeljauw (circa 5 cm groot) op.

Jonge kabeljauw komt amper voor in het Belgische deel van de Noordzee. Dit wijst erop dat de ‘beschermde’ omgeving van de windmolens – waar niet gevist mag worden – een kraamkamerfunctie kan vervullen. Een kraamkamer is een gebied waar jonge vissen kunnen opgroeien in een omgeving met voldoende voedsel en schuilmogelijkheden voor hun natuurlijke vijanden.

Lees hier het originele artikel.

Bronvermelding: Environdesk

Category: Groene energie, Klimaatverandering, Offshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.