Zweeds offshore windparkproject Taggen wordt niet gecontinueerd

| 25 oktober 2019

De eigenaren van het Zweedse offshore windenergieproject Taggen, het Zweedse energiebedrijf Vattenfall en het vastgoed bedrijf Wallenstam, zullen het project niet continueren. Bezwaren vanuit de Zweedse defensiemacht hebben roet in de plannen gegooid.

Al in 2012 werd een bouwvergunning ontvangen voor het project dat op 12 km van Solvesborg zou komen te liggen. Gepland stond een projectvermogen van 300 MW met 83 turbines met een ashoogte van 170 m. De drastische ontwikkeling van de turbinetechnologie was de aanleiding om de bestaande bouwvergunning te herzien. Met behoud van 300 MW projectvermogen werd een bouwvergunning aangevraagd voor 40 turbines met 220 m ashoogte.

Tegen deze herziene bouwvergunning maakte de militaire organisatie bezwaar. Het bezwaar was niet slechts gericht tegen de herziene bouwvergunning maar tegen het gehele project. De achtergrond van het bezwaar was mogelijke interferentie van het windpark met een militaire schietstand op een afstand van 25 km.

Volgens de Zweedse wetgeving kan een gericht bezwaar van het leger niet afgewezen worden. Slechts de centrale overheid is daartoe in staat. Deze situatie werd door de projecteigenaren niet kansrijk genoeg geacht om het project te continueren.

Tags: , ,

Category: Offshore Windparken, Wereldwijd Windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.