50.000,- euro voor prijswinnaar bezoekerscentrum wp NOP

| 26 maart 2013

De gemeente NOP schrijft t.b.v. een nieuw bezoekerscentrum bij wp Noordoostpolder (NOP) een prijsvraag uit en kunnen een plan indienen. De gemeente NOP werkt samen met gemeente Urk. De winnaar van de prijsvraag wordt beloond met een bijdrage in de exploitatie van 50.000 euro voor periode van 10 jaar. Gedurende de bouwfase in de periode 2013-2015 zal wp NOP veel bezoekers aantrekken. NOP kan daarvan economisch en toeristisch / recreatief profiteren. Een bezoekerscentrum waarin informatie over het windpark wordt gepresenteerd kan daaraan bijdragen.

Het plan voor het bezoekerscentrum moet een sluitende exploitatie hebben. De ondernemer moet daarom aanvullende inkomsten realiseren. Nieuwbouw, een flexibel concept of gebruik maken van bestaande bouw; het kan allemaal. Het beste voorstel wordt uitgevoerd. De winnaar ontwikkelt, realiseert en exploiteert het bezoekerscentrum vervolgens voor eigen rekening en risico. Het bezoekerscentrum biedt ruimte voor de ontvangst van groepen van circa 50 personen, biedt een educatief programma voor onder meer scholen en organiseert evenementen en bijeenkomsten passend bij het thema (wind)energie.

Financiële bijdrage
De bijdrage in de exploitatie wordt bekostigd uit de gebiedsgebonden bijdrage, die is overeengekomen tussen provincie Flevoland en energiebedrijf RWE. Een onafhankelijke jury zal de voorstellen beoordelen op basis van vooraf vastgestelde criteria. Getoetst wordt op de minimumeisen gesteld aan locatie, capaciteit, educatief programma, ruimtelijke ordening, toegankelijkheid, veiligheid, hinder, financiële haalbaarheid en planning.

Aanmelding

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door uiterlijk op 5 april 2013 17.00 uur een e-mail te sturen naar inkoop@noordoostpolder.nl. Zij moeten bij aanmelding de naam, het adres en telefoonnummer van een contactpersoon doorgeven. Inzendingen moeten uiterlijk op 7 juni worden ingediend. De winnaar wordt op 20 juni bekend gemaakt en in juli wordt het uitvoeringscontract getekend.

Klik hier voor meer informatie.
Bron: windpark NOP

 

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.