Duitsland gaat in 2024 drie windparken met 5,5 GW totaal vermogen in de Noordzee aanbesteden

| 26 februari 2024

Het Duitse Federaal Agentschap voor Maritieme Zaken en Hydrografie (BSH) heeft vorige week de 4e Verordening over de uitvoering van de Wet windenergie op zee (4e WindSeeV) gepubliceerd. Met de publicatie heeft de BSH bepaald dat drie gebieden in de Duitse Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de Noordzee geschikt zijn voor offshore windenergie met een totale capaciteit van 5, 5 GW. De gebieden worden in 2024 aanbesteed en geveild.

Bron: BSH

De 4e WindSeeV bevat de resultaten van het voorbereidend locatie onderzoek voor de bouw van offshore windparken op 3 locaties in de  EEZ in de Noordzee. De wettelijke biedingsdatum voor de aanbestedingen van het BNetzA, die uiterlijk op 1 maart 2024 door het BNetzA openbaar zullen worden gemaakt op het BSH-dataportaal PINTA, is 1 augustus 2024. Hiermee is voldaan aan de eis van de Bundesnetzagentur (BNetzA) om de gebieden aan te besteden.

Het betreft de gebieden N-9.1, N-9.2 en N-9.3.

Het gebied N-9.1 beslaat 158 km2 met een geïnstalleerd vermogen van 2 GW. Het ligt ongeveer 98 km van het Nederlandse eiland Ameland en 107 km van het Duitse eiland Borkum.

Gebied N-9.2 beslaat 157 km2 met een geïnstalleerd vermogen van 2 GW. Het ligt ongeveer 101 km van het dichtstbijzijnde eiland Ameland (Nederland). Het dichtstbijzijnde Duitse eiland, Borkum, ligt op ongeveer 111 km afstand.

Het gebied N-9.3 heeft een oppervlakte van 106 km2. Hier werd een geïnstalleerd vermogen van 1,5 GW vastgesteld. De kortste afstand tot het dichtstbijzijnde eiland, Rottumerplaat (Nederland), is ongeveer 108 km. Het dichtstbijzijnde Duitse eiland is Borkum – de kortste afstand tot dit eiland is ook ongeveer 108 km.

BSH-voorzitter Helge Heegewaldt: “Met de inwerkingtreding van de 4e WindSeeV geeft het BSH de offshoreindustrie plannings- en rechtszekerheid voor de bouw van 3 windparken met een geïnstalleerd vermogen van 5.500 MW in de Noordzee. Dit is weer een belangrijke mijlpaal op weg naar de Duitse doelstelling van 70 GW. Bron: BSH

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.