Fruithandel wil minder energie gebruiken

| 26 februari 2013

Groenten, fruit en aardappelen worden in gebouwen bewaard die heel veel energie nodig hebben voor de koeling die het bederf beperken. Een handelaar in exotische groenten en fruit wil het gebruik met ruim een derde verminderen tov het gebouw wat 6 jaar geleden is gerealiseerd maar inmiddels te klein is. Het nieuwe gebouw van Nature’s Pride betreft 40.000 m2 en verbruikt 6 miljoen kWh.

Het ligt in de bedoeling om een windturbine van 3 MW te installeren die een vermogen in 2.000 vollasturen moet kunnen opwekken. Wanneer het niet waait gebruiken de installaties elektriciteit uit het openbare net. De handelaar wil met de nieuwbouw een voorbeeldproject zijn voor de AGF-sector.

Bron: Cobouw

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens

Reacties zijn gesloten.