Gemeente Barendrecht geeft Toetsingskader Windenergie vrij voor inspraak

| 26 mei 2015

De gemeente Barendrecht heeft vorige week het Toetsingskader Windenergie vrijgegeven voor inspraak. Dat gebeurde nadat onlangs de commissie Ruimte van de Barendrechtse gemeenteraad in grote meerderheid daarmee instemde. Het toetsingskader zou de gemeente moeten helpen bij het beoordelen van windprojecten.

Alleen de fractie van GroenLinks opperde in de commissie bedenkingen. Doordat het toetsingskader vrij algemeen van opzet is, biedt het uiteindelijk te weinig handvatten een initiatief echt op te kunnen beoordelen en is voor initiatiefnemers niet helder aan welke wensen ze moeten voldoen, meende fractievoorzitster De Jonge. Ook vond ze dat de passages over mogelijkheden van participatie voor inwoners van de gemeente te summier waren.

Het College van Burgemeester en Wethouders en de andere Barendrechtse raadsfracties vonden een meer algemene opzet juist op zijn plaats. Specifieke eisen kunnen volgens hen pas gesteld worden zodra bekend is op welke locatie in de gemeente windenergie ontwikkeld gaat worden. Het kader is daardoor nu op een aantal punten met opzet vrij algemeen van aard. Zo zijn er geen harde eisen voor mogelijke gevolgen op gezondheid of recreatie, maar kwalitatieve eisen. Er moet bijvoorbeeld aangetoond worden dat ‘voldoende aantrekkelijke recreatiemogelijkheden’ behouden blijven.

Prodeon heeft eerder een principeverzoek ingediend om op de locatie Vaanplein windenergie te ontwikkelen. Deze locatie ligt te midden van snel- en railwegen. “Komende tijd zullen we, mede op basis van het toetsingskader, de mogelijkheden van de locatie verder verkennen. De locatie Vaanplein zou op zich uitstekend binnen het kader kunnen passen”, zegt Bert van der Sluis, directeur van Prodeon.

Hij onderkent het risico van een toetsingskader dat algemeen van opzet is: “Als ontwikkelaar weet je niet waar je initiatief op beoordeeld zal worden. Een project kan op basis van het toetsingskader net zo goed afgewezen als goedgekeurd worden. Het gaat dus uiteindelijk vooral om de politieke wil.”

Hij wijst er daarbij op dat Barendrecht in 2012 de ‘Bestuursconvenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam’ ondertekende, samen met veertien andere gemeenten. Die spraken daarbij af dat er in 2020 voor minstens 150 MW aan windenergie op hun grondgebied staat. Barendrecht is in het convenant genoemd met drie mogelijke locaties.

Het toetsingskader is hier te vinden. Reageren is mogelijk tot 2 juli.

17157601677_db608702d9

Bron: Prodeon

 

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.