Gemeente Ridderkerk trekt plan voor drie windturbines op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard naar zich toe

| 26 juni 2023

De gemeente Ridderkerk geeft een vervolg aan het plan om langs de Verbindingsweg op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard maximaal drie windturbines te plaatsen.

Bron: Nieuw Reijerwaard

Nieuw Reijerwaard heeft vier hoofdambities op het gebied van duurzaamheid: ontwikkeling van een energieproducerende hub, een klimaatadaptieve inrichting, duurzame mobiliteit en circulaire economie. De turbines staan al lang in het plan voor Nieuw Reijerwaard. De omgevingsvergunningen zijn al in 2018 en 2020 verleend en zijn onherroepelijk. De windturbines zouden oorspronkelijk door Equans (voorheen ENGIE Services) worden gebouwd, maar deze partij liet eind 2021 weten de opdracht voor de ontwikkeling van het windpark terug te geven.

De gemeente Ridderkerk heeft nu de ontwikkeling van de windturbines naar zich toe getrokken. Dat is afgesproken in het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, het uitvoeringsorgaan dat het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard realiseert, waarin de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam samenwerken.

Het opwekken van windenergie is erg belangrijk voor het energiesysteem op Nieuw Reijerwaard. Tevens vervullen de beoogde windturbines een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES) en de duurzaamheidsambities van de gemeente Ridderkerk. Ridderkerk werkt samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Samen vormen ze de Energieregio Rotterdam – Den Haag. Deze regio wil in 2030 tussen de 2,8 en 3,2 TWh opwekken uit wind- en zonne-energie opwekken.

De ambitie is om de opgewekte stroom en de financiële opbrengsten lokaal terug te laten vloeien. De gemeente onderzoekt nu op welke wijze met lokale partners kan worden samengewerkt, en werkt op basis hiervan een ontwikkelstrategie uit. Bron: Nieuw Reijerwaard

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.