Gemeente Zaanstad houdt webinar over zoekgebied windenergie in Noordzeekanaalgebied

| 26 oktober 2023

Gemeente Zaanstad houdt op maandag 6 november een webinar over het zoekgebied windenergie in het Noordzeekanaalgebied. De webinar is zowel online als op locatie te volgen.

Bron: Gemeente Zaanstad

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, wil gemeente Zaanstad tussen 2030 en 2040 energieneutraal zijn. Windenergie helpt daarbij. Gemeente Zaanstad heeft in 2021 in de Regionale Energie Strategie een zoekgebied voor windenergie opgenomen. Zaanstad ziet kansen voor wind aan de Zaanse kant van het Noordzeekanaal. Tussen de bedrijventerreinen Zuiderhout en Nauerna zijn kansen voor windturbines. In het gebied langs het Noordzeekanaal tussen Nauerna en Beverwijk zijn kansen voor wind- en zonne-energie.

In mei 2023 hebben startbijeenkomsten plaatsgevonden. Na de startbijeenkomsten is er onderzoek gedaan naar de mogelijke plekken voor windturbines in het zoekgebied. Ook is in beeld gebracht wat de effecten op hoofdlijnen zijn voor geluid, slagschaduw, natuur en landschap als op deze locaties windturbines komen. In het webinar worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. Op basis van de onderzoeksresultaten gaat de gemeente samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden spelregels opstellen. De spelregels zeggen onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van de mogelijke plekken voor windenergie.

Zoekgebied windenergie

Het zoekgebied ligt langs het Noordzeekanaal en omvat het gebied van industriegebied Westerspoor tot aan de gemeentegrens met Beverwijk. De grens van het zoekgebied volgt grofweg de breedte van de industriegebieden Westerspoor en HoogTij en de grens van de afvalstort bij Nauerna. Deze lijn is ook doorgetrokken richting Beverwijk. Het zoekgebied bestaat uit een blauw deel waar de gemeente alleen naar de mogelijkheden voor windenergie zoekt en een groen deel waar de gemeente naar zon op land en windenergie kijkt. De gearceerde gebieden op de bijgesloten kaart zijn de zoekgebieden voor zon- en windenergie van de buurgemeenten.

Bij het aanwijzen van het zoekgebied heeft de gemeenteraad aangegeven dat de precieze haalbaarheid, wenselijkheid en invulling van het zoekgebied nog niet vastliggen en afhankelijk is van de uitwerking. De uitwerking vindt nu plaats aan de hand van onderzoek naar de mogelijke locaties, onderzoek naar de effecten als op deze locaties turbines worden gebouwd en door spelregels op te stellen.

Webinar online of op locatie bekijken

Het webinar vindt plaats op maandag 6 november van 19.00 tot 20.15 uur. Deze kan digitaal live gevolgd worden, op een later moment worden teruggekeken. Daarnaast zijn er ook beperkte plekken om deze op locatie bij te wonen bij restaurant De Waterraaf. Bij de laatste optie kunnen aanwezigen na afloop in gesprek met de experts. Bewoners en bedrijven in en rondom het zoekgebied krijgen hierbij voorrang. Als er meer inschrijvingen zijn dan plekken, gaat de gemeente op zoek naar extra mogelijkheden. Aanmelden voor het webinar kan via deze link.  Bron: Gemeente Zaanstad

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.