Gemeenteraad Voorne aan Zee stemt in met bestemmingsplan voor twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam

| 26 juni 2023

De gemeenteraad van Voorne aan Zee stemde vorige week in met het bestemmingsplan voor twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam. Daarmee wordt het mogelijk de bestaande zes windturbines aan de zeezijde te vervangen door twee nieuwe, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam.

Visualisatie nieuwe windturbines vanaf Quackstrand Bron: E-Connection

Het repowering/opschalings-project Haringvlietdam wordt ontwikkeld oor E-Connection, in opdracht van Windpark Haringvliet BV, de eigenaar van de bestaande Bonus 600 MK IV turbines met een totaal opgesteld vermogen van 3,6 MW. Het plan is om deze te vervangen door 2 windturbines met 5 tot 6 MW vermogen.

De Haringvlietdam maakt onderdeel uit van de Deltawerken. De vervanging van de bestaande turbines heeft een lange voorgeschiedenis. Nadat eerder bleek dat vervanging aan de zeezijde vanwege waterveiligheid niet meer werd toegestaan, is gekeken naar de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. De plannen daarvoor liepen forse vertraging op door de uitspraak van de Raad van State (juni 2021) waardoor de algemene normen voor windenergie in heel Nederland niet meer zondermeer toegepast mochten worden. Daarop werden locatiespecifieke normen opgesteld, zoals een geluidsnorm van 45 db in L-den en extra toetspunten waar aan een specifieke geluidsnorm voldaan moet worden. In december 2022 werd het ontwerpbestemmingsplan met die normstelling gepubliceerd door de gemeente Hellevoetsluis (deze is per 1 januari 2023 opgegaan in de gemeente Voorne aan Zee).

Aanvullende norm voor geluidsnorm

De gemeenteraad heeft met een motie wel extra, aanvullende normen vastgesteld op de lokale norm geluidsnorm van 45 db in L-den. De L-den is een jaargemiddelde norm. Omdat deze naar het oordeel van de gemeenteraad alleen op het einde van een jaar getoetst kan worden, is een geluidsnorm in LAeq toegevoegd, die ook gedurende het jaar meetbaar is. Zo ontstaat volgens de raad een betere bescherming voor omwonenden. Een dergelijke norm is ook voorzien bij het windproject Rijnenburg in Utrecht.

De motie waarin het College van Burgemeester en Wethouders werd gevraagd de norm toe te voegen aan het bestemmingsplan werd door bijna alle raadsfracties ingediend. Op één na stemden vervolgens alle raadleden met het bestemmingsplan in.

Voor Windpark Haringvliet BV is dit een belangrijke stap op weg naar vervanging van de bestaande turbines. Bron: E-Connection

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Repowering, Windenergie

Reacties zijn gesloten.