Iberdrola wint ontwikkelrechten voor 3 onshore windgebieden in Duitsland

| 26 oktober 2023

Iberdrola Deutschland heeft bij de laatste aanbesteding van Forst Baden-Württemberg (ForstBW), de grootste staatsbosbeheerder in de de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, drie locaties voor windenergie toegewezen gekregen met een potentiële totale capaciteit van 170 tot 200 MW.

De windparken met naar verwachting 25 windturbines zullen worden gebouwd op een totale oppervlakte van 790 hectare. Met een potentiële totale capaciteit van 170 tot 200 megawatt (MW) kunnen de windparken het equivalent van ongeveer 112.000 huishoudens van hernieuwbare energie voorzien en tegelijkertijd de CO2-uitstoot met ongeveer 252.000 ton per jaar verminderen.

Met de gegunde opdracht gaat Iberdrola nu de gedetailleerde planningsfase in. Bij de planning, bouw en exploitatie van windparken vertrouwt Iberdrola Deutschland op lokale waardeketens en zal het ook de lokale overheden en burgers betrekken.

Gunningen van ForstBW

Om de uitbreiding van windenergie verder te bevorderen, zijn sinds 2021 in het kader van een marketingoffensief in totaal 21 afzonderlijke locaties aanbesteed. Het gunningsproces vond plaats in drie tranches. Daarbij kwam op korte termijn ongeveer 3.000 ha aan windenergielocaties beschikbaar voor toekomstige planning. De windturbines die op deze terreinen zullen worden gebouwd, zullen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energietoekomst in de regio en de decarbonisatie van de industrie.

Onshore wind in Duitsland

Duitsland heeft versnelde plannen voor duurzame energie om zo in 2045 energieneutraal te kunnen zijn. Zo moet 80% van het bruto elektriciteitsgebruik via duurzame energie worden opgewekt. Eerder dit jaar zijn de plannen voor wind op land vastgelegd in de Onshore Wind Energy Act. Er moet een jaarlijkse toename gerealiseerd worden van 10 GW om 115 GW te bereiken in 2030 (EEG 2023). Op lange termijn moet de geïnstalleerde capaciteit stabiel blijven op 160 GW vanaf 2040 en daarna. Om deze ambitieuze doelen te bereiken, moet er voldoende oppervlakte beschikbaar komen voor windenergie op land. Dit betekent dat op middellange tot lange termijn 2% van het Duitse landoppervlak nodig is. Op dit moment is ongeveer 0,8% van het Duitse oppervlak bestemd voor windenergie op land, hoewel slechts 0,5% daadwerkelijk beschikbaar is. Elke deelstaat heeft doelen gekregen voor de opwekking van windenergie.

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.