In 2020 leverden duurzame energiebronnen in de EU voor het eerst meer elektriciteit dan fossiele brandstoffen

| 26 januari 2021

In 2020 leverden wind, zon, waterkracht en biomassa 38 % van de elektriciteit in de EU. Fossiele brandstoffen waren goed voor 37 %. Dit betekent dat voor het eerst er meer elektriciteit opgewekt werd uit hernieuwbare bronnen dan uit fossiele brandstoffen. Dit blijkt uit het rapport The European Power Sector in 2020‘ dat Ember en Agora Energiewende voor het vijfde jaar in rij hebben gemaakt.

Het rapport geeft een actuele stand van zaken voor de transitie van de Europese elektriciteitssector in 2020. In 2020 groeide het aandeel elektriciteit uit duurzame bronnen van 34,6% naar 38%. Hiermee gingen duurzame energiebronnen de fossiele brandstoffen (37 %) voorbij. Op landniveau vond dit ook plaats in Spanje en Duitsland (en in ex-EU lid VK).

Wind en zonne-energie grootste bijdragers
Volgens de studie is de verandering in opwekking het gevolg van de snelle groei van wind- en zonne-energie. Deze is sinds 2015 bijna verdubbeld. De opwekking van wind nam een 14 % aandeel in de elektriciteitsopwekking in 2020 (was 9 % in 2015) en zonne-energie 5 % (3 % in 2015). Samen produceerden ze in 2020 een vijfde van de elektriciteit in de EU. Koplopers waren Denemarken (62 %), Ierland (35 %), Duitsland (33 %) en Spanje (29 %). Nederland liet volgens het rapport met 40% de grootste groei in wind– en zonne-energie zien. Nederland wordt gevolgd door Zweden (36%) en België
(28%).

Tekst gaat verder onder tabel..

Daling in fossiele brandstoffen
In de periode 2015-2020 is de kolengestookte elektriciteitsproductie gehalveerd. In 2020 is deze zelfs met een vijfde gedaald en leverden in 2020 zo slechts 13 procent van de Europese elektriciteit. De elektriciteitsopwekking uit aardgas is in 2020 met slechts 4 procent gedaald. Het onevenredige verschil zou te maken hebben met de forse prijsstijging van emissiecertificaten. Dit betekende dat gasproductie de goedkoopste vorm van fossiele opwekking was. De nucleaire opwekking daalde in 2020 met 10% – waarschijnlijk de grootste daling ooit – en dat hield ook gas (en in mindere mate steenkool)
generatie van verdere daling.

Volgens Dave Jones, senior elektriciteitsanalist van Ember en de hoofdauteur van het rapport is de teruggang van kolen door de snelle groei van wind- en zonne-energie nog maar het begin. Europa vertrouwt niet alleen op wind en zonne-energie om ervoor te zorgen dat steenkool tegen 2030 is uit gefaseerd, maar ook om de gasproductie geleidelijk af te bouwen, de sluiting van kerncentrales te vervangen en om te voldoen aan de stijgende vraag naar elektriciteit door elektrische auto’s, warmtepompen en elektrolysers. ”

Daling in elektriciteitsvraag
De Europese elektriciteitsvraag daalde in 2020 met 4% en bereikte zelfs een 13% daling in april tijdens de eerste COVID-19-golf. De groei van hernieuwbare energie was robuust ondanks de pandemie. Een verdere afname van fossiele brandstoffen werd tegengehouden door een toename van de vraag naar elektriciteit later in het jaar en een ondergemiddelde nucleaire opwekking.

Uit de studie bleek ook dat de Europese elektriciteit in 2020 29% minder koolstofintensief was dan in 2015. In 2020 bereikte de koolstofintensiteit van de Europese elektriciteitsopwekking zelfs een dieptepunt van 226 gram CO2 per kilowattuur.

“Het economische herstel na de pandemie mag de klimaatbescherming niet vertragen”, zegt dr. Patrick Graichen, directeur van Agora Energiewende. “We hebben daarom een ​​sterk klimaatbeleid nodig – zoals de Green Deal – om gestage vooruitgang te garanderen.”

Groei nog niet hard genoeg
Met 51 TWh in 2020 ligt de groei van elektriciteit uit wind- en zonne-energie boven het gemiddelde groeitempo van de afgelopen tien jaar, dat uitkwam op gemiddeld 38 TWh per jaar. De stijging verloopt echter nog steeds te traag – de groei van de opwekking van wind- en zonne-energie moet bijna verdrievoudigen om de Europese Green Deal-doelstellingen voor 2030 (55% daling in CO2 uitstoot)te halen: met gemiddeld 100 TWh per jaar tussen 2020-2030. De huidige Nationale Energie- en Klimaatplannen (NECP) van de EU-lidstaten zouden dit cijfer in 2030 alleen maar verhogen tot 75 TWh per jaar.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Cijfers wereldwijd, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.