Inwoners van Zeeland kunnen investeren in Windpark Binnenhaven

| 26 november 2021
Windpark Binnenhaven

Visualisatie Oosterscheldekering met alle nieuwe en te vervangen windturbines © E-Connection

 Ontwikkelaar E-Connection en coöperatie Zeeuwind willen inwoners van Zeeland en met name direct omwonenden de mogelijkheid geven om te profiteren van het nieuwe Windpark Binnenhaven op Neeltje Jans. Op 26 november is het informatiememorandum voor de obligatielening beschikbaar en op 29 november start de inschrijving. Investeer nu en krijg een vaste jaarlijkse rente.

De obligatieregeling staat open voor alle inwoners van Zeeland en leden van de coöperatie Zeeuwind, een van de eigenaren van het windpark. Omdat op en rond de Oosterscheldekering windturbines worden gebouwd in de gemeenten Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, krijgen inwoners uit deze gemeenten voorrang bij de verdeling van obligaties en een hogere rente. Dat geldt ook voor eigenaren van recreatiewoningen die dicht bij het windpark hun huisje hebben.

“De windturbines op de Oosterscheldekering worden gebouwd in het belang van ons allemaal, om de klimaatverandering tegen te gaan”, zegt Rick Wasser, directeur van de windparken in het gebied: “En de initiatiefnemers van Windpark Binnenhaven vinden het belangrijk dat omwonenden van de windparken kunnen profiteren door hen de kans te geven om te investeren in het windpark.”

Obligaties

Er worden obligaties uitgegeven tot een maximaal bedrag van € 1.500.000,-. De inleg bedraagt
€ 500,- per deelname. Geïnteresseerden kunnen zich voor meerdere coupons inschrijven. Wasser: “Er is wel een maximaal aantal coupons waarvoor een persoon of meerdere personen op één adres zich kunnen inschrijven. We willen namelijk zoveel mogelijk inwoners uit het gebied de kans geven om mee te doen.”

De uit te geven obligatielening krijgt een looptijd van ongeveer tien jaar tegen een vaste rente. Jaarlijks wordt een deel van de lening afgelost. Voor inwoners van Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland en eigenaren van nabijgelegen recreatiewoningen geldt een rente van 5% per jaar. Voor andere deelnemers uit Zeeland en leden van Zeeuwind buiten de genoemde gemeenten bedraagt de rente 4,5% per jaar. De obligatielening wordt verzorgd door het gespecialiseerde crowdfunding-platform Duurzaam Investeren (www.duurzaaminvesteren.nl). U kunt hier het informatiememorandum vinden.

Inschrijving kan van maandag 29 november 10.00 uur tot maandag 13 december 17.00 uur.

Windpark Binnenhaven

Windpark Binnenhaven ligt op het voormalig werkeiland Neeltje Jans en maakt deel uit van het integrale plan Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO). Met dit plan groeit het opgesteld windenergievermogen in het gebied van 80 MW naar 130 MW en neemt de productie van duurzame elektriciteit toe van 240 miljoen tot 500 miljoen kWh per jaar. Dat is evenveel als ruim 140.000 huishoudens jaarlijks verbruiken. Windpark Binnenhaven bestaat uit vier Vestas V136 windturbines (totaal 17,2 MW opgesteld vermogen) en zal ongeveer 70 miljoen kWh per jaar produceren.

De windturbines van Windpark Binnenhaven zijn de afgelopen maanden gebouwd. Op dit moment worden ze afgemonteerd; de turbines zijn nu aan het proefdraaien. Bron: E-Connection

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.