Japan voert een FIT tarief in

| 26 juni 2012

Omdat Japan kampt met een tekort aan stroom investeert het weer in alternatieve energiebronnen als windenergie. Door het ongeluk met de Fukushima kerncentrale en de sluiting van andere kernreactoren in 2011 is de productie van stroom enorm afgenomen. Stroom is voor 90% afkomstig uit olie en gas. Waterkracht draagt voor 8% bij aan de productie van stroom. Daarna volgen andere duurzame energiebronnen zoals zon, wind, geothermie en biogas.

De regering van Japan werkt aan een versoepeling van regels voor duurzame energieprojecten. Dit deed het al sinds de jaren negentig, maar pakt dit nu weer op. Japan voert in juli 2012 een FIT (feed in tarief) in om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren en rendabel te maken. Leveranciers van energie zijn verplicht om stroom (groene) in te kopen tegen opwekkingskosten. Dit tarief is hoger dan de marktprijs van grijze (conventionele energie). Hiermee worden de duurzame energieprojecten gefinancierd.  Tevens ontwikkelt de Japanse windenergiesector een nieuw businessmodel voor de productie, de bouw en het beheer en onderhoud van windenergieparken.

Bronvermelding: Agentschap

Category: Groene energie, Subsidie, Windenergie, Windmolens, Windparken, zonne energie

Reacties zijn gesloten.