Kabinet onderschat aandacht voor draagvlak windenergie

| 26 november 2014

Gisteren heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu de 3e editie van Monitor Duurzaam Nederland 2014 aangeboden.

Dit is op verzoek van het kabinet geschreven en bestaat uit: 

  • een indicatorenrapport (CBS), 
  • een verkenning over energie-innovatie (CPB), 
  • het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en 
  • het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Overheden moeten meer gebruik maken van de motivatie van energiebewuste bewoners om draagvlak te creëren voor plannen omtrent lokale windparken. Zij kunnen een tegenwicht bieden aan het verzet tegen windparken. De overheid moet dan wel stoppen met het van bovenaf bepalen waar windmolens komen te staan.

Het hoge niveau van welvaart en levenskwaliteit in Nederland heeft een prijs. Nederland stoot per inwoner relatief veel broeikasgassen uit en doet te weinig om dat substantieel te veranderen, stellen de planbureaus. Het kabinet wil dat de energievoorziening in 2050 CO2-arm is, maar heeft weinig aandacht voor de innovatie die nodig is voor een energietransitie.

“Het huidige beleid richt zich vooral op het bereiken van 20 procent CO2-reductie en het bereiken van het aandeel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 tegen zo laag mogelijke kosten. (…) Hierdoor neemt de kans op een succesvolle energietransitie af”, staat in het rapport.

windturbine flevoland

Omwonenden inzetten voor draagvlak windturbines

Lees meer

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Tags: , , , , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.